April 25, 2018

KEJUTAN ! KONTREKTOR MENARIK DIRI DARI MENERUSKAN KONTREKBBB, 08 Sha`ban 1439H. = 24 April 2018M. (Selasa):
Sedang kami Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm  membuat persediaan bagi Perasmian Masjid Al-Umm yang dijangka pada Sabtu 8 Ramadhan 1438H. bersamaan 3 Jun 2017 oleh DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan bagi Negeri Selangor, di luar dugaan, maka pada 3 April 2017 bersamaan 6 Rajab 1438 kami menghadiri mesyuarat  mengejut kerana menerima surat dari Kontrektor Tekad Nusantara – Tuan Haji Marzuki bin  Hj. Che Omar, memaklumkan `Menarik Diri dari menjadi kontrektor bagi Masjid Al-Umm ! Ini merupakan satu pukulan kepada kami yang bersedia pada peringkat puncak bagi Perasmian Masjid Al-Umm.  Sebelum daripada ini melalui mesyuarat Teknikal yang biasa turut sama Pengerusi Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm dan Tekad tiada sebarang perselisihan, misalnya kerana tuntutan tidak berbayar dan tiada sebarang pertikaian yang lain yang  dapat dijadikan bukti ke arah penarikan diri berkenaan, tetapi itulah pernyataan terkejut yang kami terima.
Kontrektor Tekad Nusantara yang berpejabat di Seksyen 4 Tambahan Bandar Baru Bangi ialah salah satu daripada 9 kontrektor yang memasuki tender bagi  memohon jadi kontrektor membina Masjid Al-Umm yang pada masa itu kos bagi pembinaan adalah RM10 juta. Tekad Nusantara telah diinterview pada 19 November 2013 dan terpilih dari sejumlah 9 kontrektor  yang lain. Pemilihan dibuat kerana melihat prestasi kontrektor ini antaranya dapat membina bangunan Kompleks Pendidikan Islam Bangi di Seksyen 16 Bandar Baru Bangi dan sejarah kejayaannya membina bangunan antaranya kompleks-kompleks kerajaan dan swasta dengan kos berpuluh milion ringgit dapat dilaksanakan - sebagaimana   profile yang disertakan. Sebelum dari interview kita mendapat maklumat dari Dr. Tajul Ariffin Noordin  YDP Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi yang juga bertanggungjawab pada pembinaan Kompleks Pendidikan Islam Bangi, bahawa prestasi Tekad Nusantara dari segi pembinaan adalah baik dan mudah berurusan dengannya.
Semasa diinterview Kontrektor Haji Marzuki bin Haji Che` Omar sanggup menanggung beban bayaran tertangguh hingga kepada dua juta ringgit ! Ini bererti kontrektor ini kukuh dan mempunyai modal berbayar yang meyakinkan.
Mengapa kontrektor menghantar surat menarik diri dari meneruskanb kontrek ?
Kami tidak menjangka ini sebagai percubaan menguji kami atau ugutan agar melunaskan hutang dan sebagainya. Kerana kedudukan kewangan kami bukan rahsia  bagi kontrektor dan sub-sub kontrektor yang lain. Kami bekerja adalah secara ikhlas. Semua tahu, kerja membina masjid, Rumah Allah dan seharusnya semua pihak ikhlas di dalam membina Rumah Allah ini.
Apakah sebabnya Tekad Nusantara menarik diri ?
Antara sebabnya, sebagaimana kami dalam tekanan untuk mengejar masa bagi melayakkan Masjid Al-Umm dirasmikan, maka demikianlah Tekad Nusantara juga tertekan, bahawa dia digesa menyiapkan segala yang belum siap bagi melayakkan untuk dirasmikan. Kontrektor juga  sama dalam kesempitan peruntukan bagi meneruskan pembinaan, sedangkan kami mendesak, tetapi tidaklah disertai dengan pembayaran yang memberangsangkan yang membolehkannya meneruskan pembinaan. Kontrektor juga menghadapi desakan dari sub-sub kontrektor yang diminta disegerakan kerja-kerja dan mereka juga menuntut bayaran.
Walau bagaimana dari segi sejarahnya, kami tidaklah berlonggak dengan hutang kepada Tekad Nusantara. Sehingga kepada tempoh makluman penarikan diri Tekad, kami telah menyelesaikan sebanyak RM15 juta bayaran. Kami di dalam proses menyelesaikan tuntutan bayaran bagi:
Interim 26 sebanyak RM200,000.00
Interim 27 sebanyak   RM654.000.00
Jumlah RM854,000.00 ini tidaklah banyak, sedangkan sebagaimana dijanji pihak kontrektor sanggup menanggung kelewatan bayaran hingga kepada jumlah RM2 juta.
Dari segi amalan kami yang diketahui oleh kontrektor, bahawa kami tidak memegang wang dan menyimpan apabila mendapat wang, sebaliknya kami segera membayar hutang dan mengagihkan bayaran sama rata kepada sub kontrektor yang menerima bayaran dari kontrektor. Biasanya baki yang tinggal sejumlah kewangan bagi operasi.
Antara sebab yang dijangka kontrektor menarik diri, kerana tempoh penyiapan bangunan mengambil masa terlalu lama. Perjanjian asal tempoh pembinaan ialah hanya 76 minggu - Setahun 20 bulan sahaja, tetapi kini sudah masuk empat tahun ! Dengan kepanjangan masa merugikan kontrektor dan banyak tanggungan dan bebaban kewangan, termasuk urusan maintenance bangunan dan pengawalan bangunan dan keselamatan, Ini berterusan menambahkan kos bagi kontrektor. Tempoh empat tahun sudah cukup lama. Adalah merugikannya, dibandingkan kiranya ia menumpukan kepada projek-projek yang baru. Di dalam pertimbangannya, tindakannya mencalar dan memburukkan rekod kerjayanya dan boleh menyebabkan berkurang orang akan berurus dengannya, tetapi nampaknya ia sanggup menerima risiko dan kemungkinan.
Saesungguhnya penarikan diri kontreltor ini amat merisaukan kami, kami bimbang ianya lebih melambatkan urusan, terpaksa mencari kontrektor yang baru dan tentulah meningkatkan kos dan memakan masa yang lebih lama.
Walau bagaimana ini adalah realiti dan kami perlu segera membincangkan hal ini lebih lanjut !
Sekian.

April 24, 2018

MELAKSANAKAN MESYUARAT TINDAKAN MINGGUANBBB, 07 Rajab 1439H. = 23 April 2018M. (Isnin):
Berikut dari pertemuan dengan PAID pada 8 Mac 2017 bersamaan 9 Jamadil Akhir 1438H. di Pejabat PAID, setelah membincangkan tentang acara lawatan dan gagal untuk mendapat keizinan menggunakan Masjid Al-Umm lebih awal sebelum tarikh perasmian sebagai latihan bagi memastikan tentang kekurangan yang mungkin dapat diperbaiki, maka tumpuan kembali kepada mengejar masa untuk menyiapkan keperluan-keperluan masjid, khususnya untuk mendapat CCC. Salah satu keputusan yang diambil di dalam mesyuarat yang berlangsung pada Rabu  15 Mac 2017 bersamaan 16 Jamadil Akhir 1438H.  bahawa oleh kerana tarikh Perasmian Masjid Al-Umm sudah begitu hampir, iaitu tinggal hanya 2 bulan lapan belas hari (Rasmi 3 Jun 2017 bersamaan Sabtu 8 Ramadhan 1438),  maka dua hari selepas bermesyuarat dengan PAID maka dalam pertemuan Jawatankuasa  Masjid Al-Umm pada 10 Mac 2017 bersamaan 11 Jamadil Akhir 1438H. mencadangkan:
Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan hendaklah bertindak mengadakan `Mesyuarat Tindakan Mingguan` bagi  membincang dan mengatasi perkara-perkara semasa  yang perlu diambil tindakan segera, khususnya bagi mendapatkan CCC.
Antara perkara diusahakan:
·         Walaupun sudah ada bekalan air secara tidak rasmi, maka penyambungan dan kelulusan dari Syabas hendaklah didapati secara rasmi
·         Usaha mendapat kelulusan dari Bomba dan kelulusan Bomba bergantung pada kemasukan air secara rasmi.
·         Elektrikal  dan  mekanikal
Berkait dengannya ialah air-cond. terutama pada bahagian Dewan Konvensyen tingkat bawah tanah
Juga. Berhubung dengan elektrikal ialah sound system
·         Perlu kepada testing dan commissioning dari bahagian berkenaan.
·         Kelulusan dari segi building, luar dan dalam dari pihak MPKj.
·         Perlu kepada ruang parkir di bawah cable letrik dijangkan memerlukan peruntukan RM320,000/= , tangguh dan minta MPKj meratakan sebahagian.
·         Penambahan anjung depan masjid di luar dari plan asal, kononnya untuk mengelak dari tempias.
·         Kerja-kerja pable work yang memerlukan RM100.000/=
·         Keperluan pada lampu jalan.
·         Keperluan pada kemasukan telefon
·         Perlu disiapkan `Singnage`
·         Berbagai pembaikan kecil yang perlu dilakukan.

Yang paling merisaukan ialah dari segi kewangan yang kos pembinaan Masjid Al-Umm makin meningkat dan anggaran terbaru ialah berjumlah RM20,557,214.35.
Dalam pertemuan Mesyuarat Tindakan Mingguan pertama (21 Mac 2017) antaranya membincangkan kiranya jadual Masjid Al-Umm diubah tarikh ke bahagian akhir lawatan Tuanku Sultan Selangor, tetapi cadangan ini sukar untuk dirubah, kerana jadual telah disusun dan tiada yang mau merubah tarikh masing-masing.
Turut dibincangkan ialah melengkapkan borang pendaftaran masjid, juga membincangkan kaedah mendapat dana. Antaranya melalui masjid dan surau, contoh yang baik melalui Tabung yang diletak di Masjid Al-Hasanah. Contoh pemungutan derma dari Masjid  Al-Hasanah yang dibuka hari ini berjumlah RM54,500.
Dalam mesyuarat Tindakan Mingguan Kedua (28 Mac 2017) dibincangkan perkara-perkara yang  berhubung dengan bidang teknikal seperti:
·         PA System yang dikatakan sudah siap, tapi tidak dapat diuji setakat ini.
·         Soal air-cond. yang memerlukan bayaran untuk disempurnakan pemasangan
·         Soal kecacatan-kecacatan yang masih belum  dibaiki.
Kelihatan perkara yang sama diulang-ulang seperti soal air-cond, PA system dan sebagainya, kerana perkara berkenaan tidak diambil tindakan oleh kontrektor yang antaranya membuat syarat perlu membayar sejumlah tertentu. Rundingan terpaksa dibuat dan bila dibayar, maka kerja dibuat. Demikian cara ``tarik tali` sering digunakan oleh kontrektor  untuk mendapat bayaran. Keadaan ini berterusan dan tak berselesaian.
Pihak teknikal dan induk  sentiasa tertekan.
Sekian.

April 23, 2018

PERTEMUAN DENGAN PAID HARAPAN GUNA MASJIDBBB,  6 Rajab 1439H. = 22 April 2018M. (Ahad):
Penulis berulang kali meyebut tentang pertemuan dengan Pejabat Daerah, dengan PAID dan dengan pengerusi-pengerusi surau-surau yang dijangka berada di bawah Masjid Al-Umm apabila dirasmikan penggunaannya bagi menunjukkan betapa seriusnya kami dengan perancangan untuk perasmian Masjid Al-Umm yang akan dilakukan oleh DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Selangor  pada 3 Jun 2013 bersamaan  8 Ramadhan 1439H.
Antara pertemuan mutakhir ialah dengan PAID berhubung dengan Perasmian Masjid Al-Umm. Ini dilakukan pada  7 Mac 2017 bersamaan 9 Jamadil Akhir 1439H. bertempat di Pejabat Paid Sendiri di Bangi. Pihak Masjid Al-Umm adalah terdiri dari Pengerusi dan jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm dan pihak PAID diketuai oleh Pegawai Tadbir PAID sendiri, iaitu Tuan Haji Hanifuddin dan Ketua Bahagian Masjid Ustaz Nazri. Perbincangan adalah persediaan bagi Kunjungan Tuanku Sultan Selangor. Iaitu memperhalusi apa yang telah dibincang sebelumnya – Termasuk dengan Pejabat Daerah Hulu Langat.
Yang dijangka hadir pada Majlis Perasmian ialah:
·          DYMM Tuanku Sultan Selangor dan kemungkinan bersama Raja Muda.
·         YAB Dato`  Seri Azmin Ali Dato` Menteri Besar Selangor
·         Orang Besar Daerah dan Pegawai-pegawai.
·         Penghulu-Penghulu dan Ketua-Ketua Kampung.
·         Jemputan-jemputan Khas
·         Pelajar-pelajar
·         Faqir  miskin
·         Jemputan-jemputan setempat.
Penggunaan Ruang
Dengan memasang khemah  pada bahagian hadapan masjid dan Ruang Legar atau menggunakan `Dewan Pelbagai Guna` di bawah tanah bagi berbuka dan makan.
Tempat Rehat Tuanku  
Ialah di Bilik VVIP. Persediaan bagi bilik ini di bawah tanggungjawab PAID Hulu Langat.,
Ruang Solat:
Tempat khas di belakang imam diresevekan tiga ruang.
Imam ialah dengan menggunakan Imam Negeri, tetapi Bilal ialah tempatan.
Pembahagian Tugas:
·         Sepanduk di dalam kawasan masjid dan sekitaran (Publisiti – Pejabat Daerah)
·         Khemah (JKR)
·         Kerusi meja (JKR, MPKj, PAID dan Pejabat Daerah)
·         Jemputan (Pejabat Daerah)
·         Keselamatan (Pejabat Daerah)
·         Cenderamata (Masjid dan berbagai pihak)
·         Juruacara Majlis (Masjid Al-Umm)
·         Khatib  (PAID)
·         Bilal (Al-Umm).
Tempat Perasmian
·         Tandatangan plak  perasmian (Diabadikan di Masjid). Bertempat di ruang legar.
·         Buku program (PAID)
·         Cenderahati – Buku dan perkara yang ada hubungan dengan budaya setempat (Al-Umm dan lain-lain).
·         Bajet – PAID, Pejabat Daerah dan Al-Umm
·         Pakaian – Melayu (Imam, bilal – berjubah).
Agenda/Aturcara
·         6.00 ptg. Ketibaan AJK Masjid dan pegawai-pegawai
·         6.15         Ketibaan Pegawai Tadbir PAID dan Ketua-ketua Jabatan
·         6.30         Ketibaan YAB Dato` Seri Menteri Besar Selangor
·         7.00         Ketibaan DYMM Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Negeri Selangor
·         7.30         Berbuka
·         7.45         Solat Maghrib
·         8.00         Makan malam
·         8.15         Majlis Pengurniaan  Selepas Tandatangan Plak dan Ucapan Ringkas
·         8.30         Solat Isya` dan Tarawih
·         9.30         Penyampaian Bantuan – Penyerahan Cenderahati (Solawat dan Do`a).
·         1`0.45     Bergambar
·         11.00      Bersurai
Demikianlah segala perkara diteliti dan program diatur rapi, Masjid Al-Umm seolah-olah seperti benar-benar  dapat dirasmikan dan berikutnya Masjid Al-Umm dapat digunakan secara rasmi. Adalah dipohon dari PAID agar Masjid Al-Umm dapat digunakan lebih awal sebelum perasmian sebagai latihan dan dapat dikenalpasti masalah dan kekurangan dan dapat dibaiki sebelum tibanya masa  perasmian. Pihak PAID sebagaimana sebelumnya tidak dapat membenarkan sehinggalah mendapat CCC.
Sekian.

April 22, 2018

KEJAR MASA PERSIAPAN BAGI PERASMIAN MASJID AL-UMMBBB, 05 Sha`ban 1439H. = 21 April 2018M. (Sabtu):
Tarikh perasmian bagi Masjid Al-Umm diketahui, iaitu pada 8 Ramadhan 1438H. bersamaan 3Jun 2017. Dari segi susunan masjid yang akan diziarah  DYMM Tuanku Sultan– termasuk yang dirasmikan, maka tarikh untuk datang merasmikan Masjid Al-Umm adalah berada pada peringkat awal daripada bulan Ramadhan. Jadi tumpuan Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm ialah menyediakan persiapan secepat dan sesempurna mungkin bagi Perasmian Masjid Al-Umm yang merupakan tarikh bersejarah bagi Masjid Al-Umm. Perasmian bukan saja tarikh bersejarah, tetapi melambangkan keempurnaan kerja kami yang sudah 4 tahun dalam pembangunan, bahkan tujuh tahun dicampur dengan tahap persediaan (sejak 2010). Dari segi Takmilah, ianya melambangkan Takmilah Fizikal sampai kepada kemuncak, walaupun mungkin tidak  dapat dinafikan ada kekurangan-kekurangan. Perasmian oleh DYMM Tuanku Sultan Selangor banyak signicant bagi Masjid Al-Umm dan sudah tentulah melegakan kami, dan  memberi kepuasan dan kesyukuran. Harapan ini menuntut komitmen.
Tumpuan  diberi bagi mencari dana yang dijangka 4% lagi belum siap, khususnya yang melibatkan kerja-kerja MAE - elektrikal, khususnya air-cond.,  di Dewan Serbaguna. PA system –Audio-visual. Kerja-kerja perubahan/tambahan yang 80% daripadanya belum diluluskan oleh Q S.
Manakala kerja-kerja yang  dilakukan seperti skylight, cendeliar, pemasangan marble, awning dan mimbar. Juga perbincangan mengenai carpet dan juga keperluan menyiapkan parkir.
Pertemuan dengan pihak kontrektor juga diadakan  seperti pada 14 Februari 2017  di Pejabat Tekad Nusantara membincangkan kerja-kerja yang tidak bergerak seperti air-cond,  PA System, fire fighter dan kerja-kerja yang berkait dengan sub-sub kontrektor (Di bawah Tekad):
Soal kewangan juga dibincangkan dengan Kontrektor dan mengambil maklum bahawa:
Tonggakan yang belum berbayar pada masa itu ialah RM1,508,827.79
Manakala kerja-kerja yang belum dinilai                        RM2,730,756.41
Cost consultant                                                                     RM   337,260.80
Jumlah yang dalam tanggungan ialah                               RM4,576,845,00
Turut diadakan pertemuan dengan pengerusi-pengerusi surau memaklum dan membincangkan persiapan bagi perasmian Masjid Al-Umm. Pertemuan terbaru ini  dilakukan pada 17 Januari 2017 bersamaan 8 Rabi`ul-Akhir 1438H.  Pertemuan diadakan bagi mempastikan bahawa pihak Masjid Al-Umm tidak membelakangi surau-surau yang dijangka berada di bawah Masjid Al-Umm, juga sama diharapkan sebarang sumbangan yang dapat diberikan oleh pihak surau-surau.
Dalam masa berdekatan juga diadakan perbincangan dari segi teknikal pada 8 Februari 2017 membincangkan perkara-perkara yang sedang dalam tindakan, iaitu
·         Lift – sudah dipasang
·         Air sudah ada dan perlu testing
·         Fire fighter – perlu kepada testing
·         Menyiapkan bilik VVIP – Di bawah urusan PAID
·         PA system bagi ruang solat utama – OK
·         Carpeti tidak akan dipasang untuk masa itu (perlu kewangan), akan guna sajadah yang sedia ada
·         Online submissin – Tidak bermasalah
·         Terdapat 22 kerja kecil yang perlu diselesaikan.
Bayangkan betapa tertekannya kami pada masa itu yang perlu bekerja keras bagi menyiapkan persediaan-persediaan yang perlu bagi perasmian.
Kerja-kerja yang perlu diurus bukan saja dengan kontrektor, tetapi dengan pihak PAID dan juga pejabat Daerah. Dari satu segi lagi ialah perlu kerjasama surau-surau dan juga para jamaah.
Sekian.

April 21, 2018

MESYUARAT KHAS BAGI PERASMIAN MASJID AL-UMMBBB, 05 Rajab 1439H. = 21 April 2018M. (Juma`at):
Berikut dari pertemuan Penulis dengan Timbalan Pegawai Daerah  – En. Raiz bin Razman di Pejabat Daerah Hulu Langat pada 23 Januari 2017=24 Rabi`ul-Akhir 1439H. jelaslah bahawa  ada perancangan mengenai Perasmian Masjid Al-Umm oleh DYMM Tuanku Sultan Selangor, bahkan Penulis  telah membincangkan protokal bagi perasmian tersebut. Dari tarikh pertemuan dengan jangka tarikh pertemuan tidaklah begitu lama, iaitu kira-kira empat bulan sahaja, maka persediaan seharusnya dibuat dari sekarang.
Sebagai mengejar masa, setelah dirunding antara Pejabat Daerah dan Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) Hulu Langat, maka dipersetujui bahawa Mesyuarat Khas, terutama antara tiga badan, perlu diadakan segera. Tarikh dipersetujui ialah pada  Rabu 01hb. Februari 2017 bersamaan 04 Jamadil-Awwal 1438H. Tempat mesyuarat ialah di Pejabat (sementara) di Masjid Al-Umm. Tujuan diadakan di Masjid Al-Umm ialah bagi membolehkan terutama pegawai-pegawai dari Pejabat Daerah dan PAID Hulu Langat  menyaksikan dengan sendiri akan perkembangan pembinaan Masjid Al-Umm itu sendiri.
Hadir ke Mesyuarat ialah En. Mohd. Raiz bin Razman, Timbalan Pegawai Daerah Hulu Langat.
Tuan Haji Hanifuddin bin Haji Roslan Pegawai Tadbir Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat bersama Ustaz Nazri Ketua Bahagian Masjid PAID, Hulu Langat,
En. Ahmad bin Sairi Ketua Jabatan Kawalan Bangunan, MPKj.
Kontrektor Pembinaan Masjid Al-Umm Tuan Haji Marzuki bin Omar – Tekad Nusantara
Arkitek bagi Masjid Al-Umm Tuan Ar. Raja Fuaddin bin Raja Ahmad – Urusbina Sdn. Bhd.
Turut hadir para perunding dan ahli-ahli Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm. Sebagai Tuan Rumah Penulis mengalu-ngalukan kehadiran semua dan memaklumkan tentang tujuan diadakan mesyuarat, iaitu  Rancangan Pembukaan Masjid Al-Umm oleh DYMM Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah Sultan Selangor. Antara perkara yang dibincangkan ialah tentang tarikh yang mulai berubah. Pada pertemuan dengan Timbalan Pegawai di Pejabat Daerah Hulu Langat lepas tarikh perasmian adalah dijangka pada Isnin 31 Mac 2017 bersamaan 03 Rajab 1438, tetapi di dalam mesyuarat ini dimaklumkan oleh PAID melalui saudara Azam bahagian Pembangunan JAIS  bahawa tarikh perasmian adalah berkemungkinan pada bulan Ramadhan 1438, iaitu termasuk sebagai salah sebuah masjid yang akan dikunjungi Tuanku dalam program lawatan Ramadhan Baginda. Dengan tarikh ini sedikit melegakan, kerana tarikh dilewatkan dua bulan dari tarikh asal. Persoalan utama yang dibicarakan ialah setakat mana kesediaan Masjid Al-Umm untuk dibuka.
Aspek yang mendebarkan kami, ialah sejauh mana persediaan Masjid Al-Umm dan berkelayakan untuk dirasmikan. Namun bagi pihak kontrektor menyatakan kesanggupan dengan tarikh yang dijangkakan. Begitu juga dengan pihak arkitek. Pihak MPKj misalnya amat mau memberi kerjasama bagi mendapat kelulusan dari MPKj sekiranya perkara-perkara berkenaan kelulusan dapat disediakan.
Dari segi realiti, bahawa dikatakan bahawa bangunan siap 97%, namun ada perkara-perkara penting yang belum siap. Misalnya masalah air-cond. yang sebenarnya dapat disiapkan, tetapi oleh kerana bayaran tidak diterima, maka penyiapan terhadap air-cond. masih tertangguh. Carpet yang diorder sejak lama, tetapi tidak dihantarkan  kerana maukan bayaran dan jika tidak dibayar, maka charge simpanan akan dikenakan. Kerja-kerja yang berkait dengan Majleza juga tertangguh. Begitulah dengan banyak perkara yang lain.
Yang  mendebarkan bahawa, setakat ini  adalah merupakan baru peringkat permulaan hendak mengangkat borang-borang keperluan bagi kelulusan pihak MPKj, misalnya berhubung dengan air, bomba. Juga berhubung dengan plan tambahan, kerana dilakukan perubahan-perubahan pada fizikal masjid dan perlu diangkat semula plan, khususnya plan  berhubung dengan tambahan.
Adalah ditekankan bahawa antara keperluan yang melayakkan perasmian, bahawa Masjid Al-Umm hendaklah dapat digunakan terlebih dahulu, paling minimum sebulan dari tarikh perasmian, iaitu paling kurang awal Sha`ban 1438H. Dapatkah dikejar bagi menyiapkan keperluan-keperluan bagi melayakkan masjid digunakan paling minimum sebulan sebelum Ramadhan ?. Atas tawaran pihak berkuasa untuk perasmian, kami berusaha bagi mengatasi segala halangan bagi mendapat kelulusan. Insya Allah.
Sekian.

April 20, 2018

MENCARI KEPASTIAN TENTANG PERASMIAN MASJID AL-UMM OLEH TUANKU SULTANBBB, 03 Sha`ban 1439H. = 19 April 2018M. (Khamis):
Berita tentang Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah Sultan Negeri Selangor akan turun ke masjid-masjid pada bulan Ramadhan 1438H. termasuk ke Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi dan merasmikannya, makin jelas. Misalnya pada 19.1.2017 Penulis diberitahu oleh saudara Shahrom bin Abdullah Setiausaha ADUN Bangi yang juga Setiausaha bagi Penulis semasa menjadi ADUN Bangi (2008-2013), bahawa semasa beliau menghadiri Mesyuarat Tindakan Daerah, di Pejabat Daerah Hulu Langat, Bangi mewakili ADUN pada hari itu, bahawa antara perkara yang dibincangkan, ialah mengenai Perasmian Masjid Al-Umm. Bagi mendapat kepastian secara lebih jelas, maka pada Isnin  23 Januari 2017 Penulis ke Pejabat Daerah Hulu Langat bagi mendapat kepastian berita tentang Tuanku Sultan akan merasmikan Masjid Al-Umm. Bila menemui Setiausaha bagi Pegawai Daerah (Dato` Zulkafli), Penulis diminta menemui  Timbalan Pegawai Daerah yang menguruskan perkara yang berhubung dengan Masjid dan surau. Penulis menemui En. Mohd. Raiz bin Razman Timbalan Pegawai Daerah Hulu Langat berkenaan dan Penulis diminta terus ke bilik pejabatnya. Penulis tidak menyangka pemergian untuk mendapat kepastian itu terus dibawa berunding di biliknya.
Tarikh perasmian Masjid pada awalnya ialah pada Juma`at 31 Mac 2017 bersamaan 03 Rejab 1438 dan mungkin tarikh menerima perubahan. Pada pagi itu Penulis dengan En. Raiz  terus berbincang mengenai, antaranya aspek-aspek protokol.
·         Bilik Diraja dan kelengkapan yang seharusnya ada di dalamnya
·         Protokol dari segi pakaian kami dan warna-warna dilarang
·         Ketika solat Juma`at, Tuanku di belakang Imam. Hendaklah disediakan tiga ruang sejadah
·         Masa perasmian, meja Tuanku hendaklah mengadap ke masjid. Bersama Tuanku ialah Dato` Menteri Besar
·         Di sebelah kiri meja untuk cenderahati
·         Di belakang Tuanku ialah meja pegawai-pegawai kerajaan – Termasuk Pegawai Daerah
·         Sebelah kanan meja kerusi penerima bantuan – faqir miskin
·         Di belakang bagi meja cenderahati ialah khemah hadiah
·         Persediaan juga dibuat sekiranya  hadir sama Raja Muda Selangor dan Tengku Laksemana.
Kami berdua juga terus membincangkan mengenai aturcara. Antaranya:
·         MC/Juruacara seharusnya dari JAIS
·         Tiada ucapan dari pegawai atau jawatankuasa masjid
·         Tuanku akan bertitah merasmikan masjid secara ringkas
·         Masjid mungkin dinamakan, oleh itu perlu tutup jika ada nama dan logo
·         Hadiah, persembahan atau cenderahati, contoh Qur`an, buku, keris, baju melayu dalam kotak bercermin dan dapat dilihat dan sebagainya yang bersesuaian dengan suasana dan budaya setempat.
·         Pemasangan bendera terdiri dari bendera Tuanku, negeri dan persekutuan.
Persediaan Buku Cenderamata/program:
Disediakan oleh pihak PAID.  Pejabat Daerah memberi maklumat. Ada sedikit latar belakang masjid, tetapi secara ringkas.
Nasihat:
·         Jangan sebut atau buat tuntutan tambahan RM2 juta (tambahan bagi RM4 juta) yang dijanjikan oleh Kerajaan Negeri
·         Berusaha bagi mendapat kelulusan segera bagi menggunakan Masjid Al-Umm
·         Perlu adakan mesyuarat secara segera bagi membincangkan pembahagian tugas dan kewangan. (Pihak PAID disediakan peruntukan RM150 ribu bagi pengubahsuaian dan kelengkapan bilik VVIP).
Dengan  pertemuan ini, nampaknya semacam sudah pastilah jangkaan pembukaan Masjid Al-Umm akan berlaku. Penulis pulang ke Pejabat bagi memaklumkan `Rancangan Pembukaan` ini kepada Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm. Tugas utama dan penting ialah membuat persediaan dari sekarang.
Sekian.

April 19, 2018

MASJID AL-UMM AKAN DIRASMIKAN OLEH DYMM TUANKU SULTAN PADA RAMADHAN 1438 ?BBB, 02 Sha`ban 1439H. = 18 April 2018M. (Rabu):
Dibawah tekanan untuk mendapat keizinan menggunakan Masjid Al-Umm dan serentak itu juga mengalami tekanan bagi mendapatkan dana bagi menyelesaikan hutang tertonggak, maka dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm kali ke 63 bertarikh 24 Muharram 1438 bersamaan  25 Oktober 2016 mesyuarat mendapat maklumat  melalui PAID, bahawa DYMM Tuanku Sultan Selangor akan merasmikan Masjid Al-Umm pada bulan Ramadhan 1438H. akan datang. Dalam mesyuarat berkenaan adalah dimaklumkan bahawa pada Khamis 19 Muharram 1438H. bersamaan 20  Oktober 2016 Pengarah JAIS datang melawat secara mengejut melihat Masjid Al-Umm bagi memastikan layak atau tidak untuk dirasmikan pada bulan Ramadhan akan tiba. Difahamkan ada pihak yang menerima maklumat berkenaan, tetapi tidak disampaikan maklumat berkenaan kepada Pengerusi dan tidak juga kepada Setiausaha. Sesungguhnya  kedatangan Pengarah JAIS  adalah di luar dari jadual rasmi, cuma untuk melihat perkembangan pembangunan fizikal Masjid Al-Umm secara  dekat, tapi kalau diberitahu  terlebih dahulu banyak maklumat dapat disampaikan dan juga ada permintaan-permintaan yang dapat dikemukakan.
Walau bagaimana berita yang masih tidak rasmi tiba kepada ahli Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm diterima secara bercampur-campur, walau difahami jika ditentukan tarikh perasmian itu, jika benar, maka mau atau tidak mesti diterima.
Maksud penerimaan bercampur-campur, bahawa jika benar, Masjid Al-Umm termasuk di bawah agenda lawatan DYMM Tuanku Sultan Selangor  pada Ramadhan 1438 nanti, maka ianya adalah satu rahmat. Adalah diharapkan bahawa dengan adanya jadual Masjid Al-Umm akan dilawat dan dirasmikan oleh Tuanku, maka urusan pembinaan akan menjadi  sebagai desakan kepada kontrektor menyiapkan kerja-kerja dengan segera dalam tempoh setengah tahun akan datang. Juga diharapkan keperluan teknikal bagi mendapat kelulusan, khususnya CCC akan lebih segera didapati dan tumpuan terhadapnya oleh berbagai agensi mendapat perhatian yang lebih. Sesungguhnya proses ke arah mendapat kelulusan CCC dari pihak MPKj sedang dalam tindakan.
Yang paling penting dengan termasuknya di dalam jadual lawatan Tuanku Sultan, maka adalah diharapkan pihak tertentu seperti Kerajaan Negeri melalui JKR atau melalui PAID akan menolong menyelesaikan tonggakan tuntutan oleh pihak kontrektor. Dengan demikian mereka akan memberi tumpuan menyiapkan berbagai-bagai kerja tertangguh yang dihadapi.
Sesungguhnya, walaupun Kerajaan Negeri Selangor telah memberi sejumlah wang, iaitu RM4 juta pada 9 September 2016, wang tersebut telah digunakan bagi pembayaran hutang dan bakinya lebih kurang setengah juta digunakan bagi urusan pembangunan seterusnya.
Penerimaan secara bimbang, ialah tentang tiadanya kewangan bagi meneruskan pembangunan, ditambah dengan kerja-kerja tambahan yang dilakukan selepas mendapat peruntukan dari Kerajaan Negeri. Sesungguhnya kos keseluruhan kerja bagi pembangunan Masjid Al-Umm pada masa itu:
Kos keseluruhan  ialah  RM21,531,836.60
Jumlah diperlukan         RM2,377,670.44
Ketiadaan dana bererti merencatkan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Kerja-kerja yang masih di dalam tindakan ialah  kerja-kerja berhubung dengan letrik, lift, yang dijangka hanya dapat disiapkan pada Februari 2017,
Kerja-kerja yang masih belum siap (sengaja dilambatkan kerana maukan pembayaran),ialah pemasangan peringkat akhir air-cond.. Kerja-kerja luar seperti pagar, lampu pagar, compound lighting, lampu jalan,, landscaping dan parking lot.
Manakala kerja-kerja berkait dengan sub kontrektor Majleza seperti kipas besar, tulisan khat (ayat-ayat Al-Qur`an),mihrab dan muqaranah, ruang tempias bahagian depan pintu masuk dan dua  bahagian airwell yang asalnya memang terbuka, tetapi mau ditutup, courtyard dan lorong ditingkat atas yang dianggap membahayakan bagi anak-anak yang mungkin menyelinap ke atas dan perlu ditutup. Semua kerja-kerja di atas sepatutnya telah dapat diselesaikan, lantaran tempoh siapnya telah lama berlalu, tetapi tertangguh  diakibatkan oleh kekurangan dana bagi menyelesaikan pembayaran. Semua ini mengganggu fikiran bagi mengatasinya.
Walau bagaimana, sebagaimana dikatakan di atas diharap dengan termasuknya  Masjid Al-Umm di dalam jadual  lawatan DYMM Tuanku Sultan Selangor, maka diharap ianya sebagai peluang bagi menyelesaikan berbagai masalah dengan bantuan  dari berbagai agensi dan diharapkan masjid benar-benar dapat dirasmikan oleh DYMM Tuanku Sultan Selangor.
Sekian.