August 18, 2017

AL-JUNAYD IMAM SEGALA ALIRAN, KALAMNYA MENDALAM


BBB, 24 Dzul-Kaedah 1438H. = 17 Ogos 2017M. (Khamis):
Nama sepenuhnya ialah Abu al-Qasim al-Junayd bin Muhammad al-Baghdadi (m.297H.). Dia dipanggil sebagai `Sayyid bagi Sadat` ahli al-tasawwuf, dia guru bagi jalan kepada Allah yang mengambil manfaat dengannya oleh ramai para siddiqin dan jalannya diterima oleh semua aliran tasawuf. Al-Junayd bukan saja mendalami bidang tasawuf, tetapi juga di dalam bidang akidah, fiqh dan akhlak. Dari segi fiqh dia  adalah pengikut Thauri  yang diikuti Shafie sebelumnya. Dia berasal dari Nahawand, tapi dilahir dan terdidik di Iraq. Ayahnya penjual kaca, sebab itu dinisbahkannya al-qawarir.
Gurunya antaranya bapa saudaranya Sari al-Saqti yang dikatakan oleh Al-Hujwiri  Al-Junayd mengatasi  gurunya ini, Namun Al-Junayd yang merendah dirinya menolaknya. Dia juga bersahabat (berguru) dengan Al-Harith al-Muhasibi dan Muhammad bin `Ali al-Qassab yang mana mereka semua adalah dari kalangan pemuka sufi. Dari jiwa yang suci, maka ungkapan-ungkapannya bermutu tinggi dan diterima oleh semua pihak. Dia meninggal di Baghdad.
Pendekatan Al-Junayd adalah mengukuhkan  aliran Sunnah. Dia pernah berkata:
`` Jalan-jalan bagi tarikat-tarikat adalah tertutup bagi makhluk, melainakan bagi mereka yang menurut athar Rasulullah s.a.w. pada shari`atnya, mengikuti Sunnahnya dan melazimi tarikatnya. Maka dengannya terbuka jalan kebajikan.``
Al-Junayd juga berkata, ``Ilmu kami berasaskan kitab dan al-Sunnah. Siapa yang tidak hafaz* Al-Qur`an, kurang kesempurnaan dan barang siapa tidak menulis Hadith dan tidak memahaminya, tidak boleh diikuti.``
Menurut Mahmud abu al-Faydh, di dalam Jamharat al-Awliya`:
`Al-Junayd ditanya, bagaimana jalan (tariqat) kepada Allah ?`` Katanya, ``Taubat bagi menghilangkan kesalahan dan takut yang menghilangkan kesombongan dan mengharap (raja`) untuk menuju ke jalan kebaikan, kemudian muraqabah pada setiap lintasan hati.``
Disoal kepada Al-Junayd apa maksud ayat Al-Qur`an (Sanuqri`uka fala tansa`)
Bermaksud: Akan kami bacakan kepada engkau maka engkau tidak lupa.` (Al-A`la: 6).
Menurut Al-Junayd: ``Kami akan bacakan kepada engkau Al-Qur`an secara tilawah, maka jangan lupa akan amalan (khitab adalah secara umum, walaupun dituju khusus bagi Rasulullah s.a.w.)..
Antara kalamnya berhubung dengan tasawuf:
``Tasawuf adalah bersih mu`amalah bersama Allah Ta`ala. Asalnya ialah bersurai daripada kasihkan dunia. Sebagaimana kata Harithah:
``Aku mengenal diriku daripada dunia, maka aku berjaga malamku dan aku menahan diriku pada siangnya (berpuasa).
Dia berkata, ``Terbina tasawuf dari lapan akhlak para anbiya`, alayhim al-s*alat  wa al-salam, iaitu:
``Murah hati iaitu bagi Nabi Ibrahim, Redha bagi Nabi Isma`il
Sabar bagi Nabi Ayyub, al-basharah (manis muka) bagi Nabi Zakariyya,
Al-Ghurbah (dagang) bagi Nabi Yahya, Memakai pakaian bulu bagi Nabi Musa,
Al-Sibahah (mandi) bagi Nabi `Isa dan al-Faqr (berhajat kepada Allah) ialah bagi Nabi Muhammad s.a.w.).
Dan dia berkata, ``Ibadat bagi kalangan `arifin lebih baik daripada mahkota-mahkota di atas kepala raja-raja.``
Katanya, ``Siapa mau selamat baginya agamanya dan rihat dengan badannya dan hatinya, maka jangan terlibat dengan karinah manusia.`` Ini sebagaimana kata Al-Junayd lagi:
``Orang yang berakal ialah orang memilih pengasingan (al-`uzlah), jika perkara  bercanggah dengan agama.
Katanya lagi.  ``Bersungguh-sungguh `uzlah lebih mudah dari bercampran berterusan.``
Al-Junayd ditanya tentang dunia, maka katanya,
``Ialah apa yang dekat dengan hati dan melalaikan daripada Allah.``
Katanya, ``Jangan mudah putus asa daripada diri engkau, sedang engkau keciwa daripada dosa engkau dan kesal di atas yang dilakukan, sedang engkau benar-benar menghadapkan wajah engkau kepada rahmat Allah.``
Ditanya Al-Junayd, ``Mana satu lebih  sempurna, menenggelami ilmu pada wujud, atau menenggelami wujud dalam ilmu ?``. Maka katanya, ``Menenggelami ilmu pada wujud, kerana mengetahui tentang Allah tidak sama dengan berwajdan denganNya.``
Dikatakan kepada Al-Junayd, ``Engkau mu`ayanah atau mushahadah ?``, maka katanya, ``Kalau  mu`ayanah boleh membawa kepada zindiq, dan jikalau mushahadah membawa kepada keheranan, maka ini semua adalah lemas dalam kelemasan. Demi Allah, lebih atas dan lebih tinggi daripada semuanya dan tidak menyaksi oleh hati, melainkan dari belakang hijab.``
Berkata seorang lelaki semasa kehadhiran Al-Junayd, ``
``Tidakkah kalam anbiya` isyarat daripada mushahadat ?``. Dia tersenyum dan berkata, ``
``Kalam anbiya` dibina di atas kehadian wahyu, dan kalam siddiqin isyarat daripada mushahadat yang membangkitkan ilham.``
Disoal Al-Junayd, ``Siapa `arif ?`` Maka dijawab, ``Warna air adalah dari warna bekasnya.``
Dia disoal lagi tentang `arif, maka katanya, ``Siapa yang bercakap tentang rahsia engkau dan engkau terdiam ! Iaitu dari kashaf halnya akan hal engkau. Ini tidak berhajat kepada percakapan dan huraian.
Demikian antara kedalaman kata-kata Al-Junayd yang membayangkan kematangannya dalam tasawuf. Selayaknya dia imam segala sufi.

Sekian.

August 17, 2017

`ABDULLAH BIN KHUBAYK BANYAK BERCAKAP TENTANG HATI


BBB, 23 Dzul-Kaedah 1438H. =  16 Ogos 2017M. (Rabu):
Menurut Al-Sulami, selain dari nama di atas yang dipilih oleh  Al-Hujwiri, nama lengkapnya ialah  `Abdullah bin Khubayk bin Sabiq al-Ant*aki, kunyahnya Abu Muhammad. Dia bersahabat dengan Yusuf Ibn Asbat*, dia adalah dari kalangan zuhhad sufi yang amat prehatin tentang makanan halal dan wara` dalam segala hal.
Dia berasal dari Kufah, tetapi berpindah ke Int*akiah. Tariqatnya dinisbahkan kepada kumpulan Nuri dan dia bersahabat di kalangan mereka.
``Abdullah bin Khubayk mempunyai sanad di dalam Hadith:
Bercakap kepada kami `Umar bin Ahmad bin `Uthman al-Wa`iz* di Baghdad, bercakap kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Sa`id, bercakap kepada kami Yusuf bin Musa, bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubayk, bercakap kepada kami Yusuf bin Asbat*, bercakap kepada kami Habib bin Hassan daripada Zaid bin Wahab daripada `Abdullah bin Mas`ud berkata:
Bersabda Rasulullah s.`a.w. Baginda yang benar lagi dibenarkan:
``Bahawa diciptakan tiap kamu dengan dihimpun pada perut emaknya empat puluh hari ...``. Dia menyebut Hadith.
 Bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubayk, kata Muhammad, kali pertama aku menemuinya. Katanya kepadaku, ``Wahai orang Khurasan ! Sesungguhnya ada empat (perkara yang perlu dijaga).
Mata engkau, lidah engkau, hati engkau dan hawa nafsu engkau.
Maka lihatlah mata engkau, maka jangan dilihat dengannya kepada perkara yang tidak halal bagi engkau, dan jaga lidah engkau, jangan berkata sesuatu yang diketahui Allah khilafnya  daripada hati engkau, Dan lihatlah hati engkau,jangan jadi dia sebagai pasungan yang darinya timbul hasad dengki kepada salah seorang daripada  orang Islam. Dan lihatlah kepada hawa nafsu engkau, jangan berkeinginan  terhadap sesuatu yang jahat. Kalau tidak ada pada engkau empat perkara ini engkau terkawal.``
Katanya, aku mendengar ianya berkata, ``Apabila mendekati seorang pembaca Al-Qur`an untuk melakukan ma`siat, maka berkata  Al-Qur`an dalam rongga dirinya,  ``Apakah ini mau membebaniku ?``
`Abdullah bin Khubayq amat menekankan persoalan yang berhubung dengan hati yang boleh menjadi sarang bagi kejahatan dan boleh jadi rumah bagi kebaikan.
Katanya, aku mendengarnya berkata, `` Allah menjadikan hati tempat bagi mengingatiNya, dia juga menjadi sarang syahwat. Tidak mudah menghapuskan syahwat daripada hati melainkan dengan takut yang menggerunkan, atau cinta yang mengasyikkan.``
Berkata Ja`far bin Muhammad bin Siwwar, ``Aku mendengar `Abdullah bin Khubayq berkata, ``
``Bagi tiap-tiap peniaga ada modalnya, dan modal bagi periwayat Hadith ialah bercakap benar.``
Katanya, dan berkata `Abdullah, ``Tidak terkaya hal dari ahwal dari kebenaran dan benar terkaya dari segala ahwal keseluruhannya. Dan jikalau benar hamba antara dirinya dengan Allah  adalah hakikat benar. Dia kemungkinan menjenguh khazanah-khazanah dari khazanah-khazanah keghaiban. Dia adalah  amin di langit dan bumi.``
Dan berkata `Abdullah, ``Barangsiapa berkehendak hidup bahagia, maka janganlah dibiarkan tamak bersarang di dalam dirinya.``
Berkata  `Umar bin`Abdullah al-Bahrani, aku mendengar `Abdullah bin Khubayq berkata,
``Sepatutnya seorang  pekerja tidak menjatuhkan maruah tuannya. Itulah sepatutnya jangan dilakukan.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Jangan risau, kecuali dari sesuatu yang merosakkan engkau, dan jangan bergembira dengan sesuatu, kecuali sesuatu yang menggembirakan engkau kelak.``
Katanya, ``Alamat ulfah, kurang kekhilapan dan  banyak melakukan kebajikan (ma`ruf).
Dan berkata `Abdullah, `` Bermanfaatnya takut apa yang menghalang engkau dari maksiat, memanjangkan engkau dengan duka terhadap apa yang telah luput dan melazimkan engkau berfikir tentang umur engkau yang bersisa.``
Dan kata `Abdullah, ``Semanfaat raja` ialah apa yang memudahkan egkau beramal dan mendapat apa yang engkau hajat.`
Disoal `Abdullah, ``Dengan apakah melazimi hak pada ahwalku ?``. Katanya:
``Dengan memberi keinsafan dari  dirimu kepada manusia. Dan menerima kebenaran dari yang  selain dari engkau.``
Berkata `Abdullah, ``Ikhlas dalam amalan lebih penting dari amal, dan amal yang lain lemah dari melakukannya.
Dan berkata `Abdullah, ``Berterusan mendengar perkara-perkara  yang batil, memadamkan kemanisan ta`at dari hati.``
Demikianlah kata-kata  `Abdullah yang banyak berhubung dengan hati, lantaran hati rumah untuk zikir kepaa Allah dan mendekatinya.

Sekian.

August 16, 2017

PESAN AHMAD BIN `AS*IM AL-ANT*AKI


BBB, 22 Dzul-Kaedah 1438H. =  15 Ogos 2017M. (Selasa):
Antara nama tokoh sufi yang diketengahkan oleh Al-Hujwiri, ialah Ahmad bin `As*in al-Ant*aki, kunyahnya ialah Abu `Ali dan dipanggil juga sebagai Abu `Abdullah, kata Al-Sulami adalah lebh sahih.
Dia adalah berumur panjang dan berkesempatan dengan atba` al-tabi`in, dia  teman rapat bagi Bish bin al-Harith, al-Sari al-Saqt*i dan  adalah murid bagi al-Harith al-Muhasibi  dan dikatakan dia berkesempatan dengan Al-Fudhail bin `Iyadh.
Ibn al-Masruq al-Hariri berkata, berkata Abu `Abdullah Ahmad bin `As*im al-Ant*aqi:
``Qurrat al-`ayn meluaskan dada, menenangkan hati, mengelokkan nafsu,  adalah daripada perkara yang empat: Menerangkan hujjah, sejahtera dengan yang dikasihi, percaya dengan persediaan dan menolong kepada peringkat pengakhiran.``
`Ali bin `Abd al-Rahman al-Zuhd berkata, berkata Ahmad bin `As*im al-Ant*aki,
``Yang terlebih manfa`at bagi akal ialah, apa yang memberi penerangan kepada engkau akan ni`mat Allah kepada engkau, dan meolong engkau mensyukurinya, dan tegak menyanggahi hawa nafsu.``
Dan disoal Ahmad bin `As*im tentang ikhlas, maka katanya, ``Apabila engkau melakukan sesuatu amalan salih, maka engkau tidak suka menyebutnya,  dan  tidak  membesarkan kerana amalan engkau dan engkau tidak menuntut pahala bagi amalan engkau dari seseorang selain daripadaNya, maka inilah ikhlas amalan engkau.``
Berkata Ahmad, ``Semanfaat tawadhu` ialah yang menafikan daripada diri engkau takabbur dan mematikan daripada  diri engkau kemarahan.``
Dan kata Ahmad lagi, ``Semanfaat  ikhlas ialah yang menafikan dari engkau riya`, menghias dan membuat-buat (pura-pura).``
Berkata Ahmad, ``Sebaik-baik faqr, ialah apa yang engkau sendiri menaggung dan dengannya engkau meredhainya.
Dan berkata Ahmad lagi, ``Semanfaat amalan, apa yang selamat dari kekejian dan diterima dari engkau.``
Dan berkata Ahmad, ``Daripada alamat kurang ma`rifat hamba dengan dirinya, kurang  malu dan kurang takut.``
Berkata Ahmad, ``Semudharat orang yang berdosa, ialah amalan taat dengan jahil, dia lebih jahat kepada engkau dengan maksiat secara jahil.``
Berkata Ahmad, ```Adil ada dua, adil secara zahir yang berlaku  antara emgkau dan antara manusia. Dan `adil batin, iaitu apa yang berlaku antara engkau dengan Allah Ta`ala. Jalan keadilan ialah jalan istiqamah dan jalan kelebihan ialah jalan yang fadhilah.``
Berkata Ahmad, ``Yakin adalah cahaya yang dijadikan Allah di dalam hati manusia. Hingga dia menyaksi dengannya perkara-perkara keakhiratan dan mencarikkan dengan kekuatan segala hijab antaranya dan antara perkara di akhirat sehingga dia dia nampak perkara-perkara ini seperti dia menyaksikan baginya.``
Dan berkata Ahmad, ``Apabila engkau diminta kebaikan hati engkau, maka jangan dirosakkan oleh lidah engkau.``
Berkata Ahmad, ``Beramallah seolah-olah bagai tiada orang lain di muka bumi selain daripada engkau dan tiada dilangit seorang selain daripada engkau.``
Dan berkata Ahmad, ``Orang yang berakal siapa yang menggunakan akalnya mengenai suruhan Allah dari segi mau`iz*ah dan mengetahui apa yang memberi mudharat dan manfa`at baginya.``
Kata Abu al-Hawari di Damshiq, aku mendengar Ahmad bin `As*im al-Ant*aki berkata,
``Ini adalah ghanimah yang baru, terimalah apa yang berbaki, Allah mengampunkan engkau yang terdahulu.``
Menurut Ahmad, kefaqiran yang bermanfaat ialah kefaqiran yang engkau pandang mulia dan kefaqiran yang engkau suka,``
Katanya, ``Kehormatan para darwish pada menyangkal sebab-sebab yang remeh. Meyebabkan ia terlindung dari yang hakiki. Dengannya banyak dilakukan perkara yang  tidak memberimanfaat .``
Ahmad lebih banyak memberi tumpuan pada membaiki  diri dalaman seperti kepada persoalan berhubung dengan hati yang dari bersumber ikhlas, Darinya mencirikan amalan apakah dia dilakukan dengan jujur atau sebaliknya dan ianya memberi  kesan dari segi amalan sama ada diterima atau ditolak.
Pendek kata Ahmad,menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap diri,kerana ia sumber bagi segala amalan. Ibarat sungai, jika hulu dan sumbernya jernih dan bersh, maka aliran yang datang darinya juga berkesan sama ada bersih dan jernih.  Ianya mengakibatkan terhadap hasil pekerjaan itu sendiri.
Demikian persoalan-persoalan dibicarakan oleh Ahmad, semoga dapat di manfaat.

Sekian.

August 15, 2017

MANSUR BIN `AMMAR: UNGKAPAN DAN PENDAPAT


BBB,  21 Dzul-Kaedah 1438H. =  14 Ogos 2017M. (Isnin):
Namanya  ialah Mansur bin `Ammar, kunyahnya ialah al-Sariyy, dia adalah berasal dari Marwi, iaitu dari sebuah kampung yang dipanggil (*Dandanaqan), Dan dikatakan juga dia daripada ahli Abi Ward dan ada juga yang berkata dia dari ahli Yushanj. Dia adalah seorang wa`iz yang petah bercakap dan elok kalamnya. Sungguhpun dia dikira pengikut madzhab di Iraq, tetapi dia juga diterima baik di Khurasan. Dia mendalam di dalam keilmuan al-kalam, Hadith, fiqh dan mu`amalat.
Mansur berada di  dalam sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w. sebagaimana disebut oleh Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah – sebuah riwayat dan Hadith yang panjang,
Berkata  Mansur, ``Suka engkau akan ma`siat, boleh membawa engkau kepada ma1`siat.``
Dan berkata Mansur, ``Siapa yang mengalami musibah di dunia, boleh menyedarkan dirinya dan agamanya.``
Katanya lagi, ``Siapa yang sebok terhadap manusia boleh melalaikannya dari mengingati Allah.
Berkata Mansur kepada seorang yang kembali kepada melakukan kesalahan selepas taubatnya, ``
``Mengapa aku tidak lihat engkau kembali dari jalan akhirat, melainkan keliaran, mungkin kurang menurut jalan yang sepatutnya.``
Berkata Mansur kepada seorang lelaki:
``Tinggalkan dari buruk sangka, engkau rehat dari dukacita, dan jagalah lidah engkau, engkau rehat dari memohon keuzuran.
Katanya,
Berkata Mansur, ``Manusia terbahagi dua, yang berhajat kepada Allah. Dia berada pada darjat yang tinggi menurut lidah shari`at dan yang tidak berhajat kerana tidak melihat bahawa Dialah sebenarnya mencipta makhluk dan menyediakan rezeki dan kebahagiaan. Sebenarnya pada hakikatnya dia berhajat kepadaNya di dalam keengganannya.``
Berkata Mansur, ``Maha Suci Allah yang menjadikan hati kalangan `arifin sebagai wadah mendzikiri Allah, dan hati ahli-ahli dunia yang bersifat tamak, dan hati para zahidin wadah bagi bagi tawakkal, dan hati para fuqara` sebagai wadah bagi qana`ah dan hati mereka yang bertawakkal wadah bagi redha.``
Berkata Mansur, lelaki terbahagi dua:
Yang `arif dengan dirinya, maka dia bekerja bagi kepentingan dirinya dan yang `arif dengan Tuhannya, maka dia bekerja bagi berkhidmat kepadaNya dengan ibadatnya dan keredhaannya.``
Berkata Mansur, ``Sebaik-baik manusia ialah hamba yang tawadhu` dan tidak membesar diri. Dan sebaik-baik pakaian bagi `arifin ialah taqwa. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan pakaian taqwa itu lebih baik.`` (Al-A`raf: 26).
Dan berkata Mansur, ``Selamat nafsu ialah dengan mencanggahinya dan balanya ialah dengan mengikutinya.
Mansur menyebut bahawa Tuhan tentukan fungsi bagi setiap anggota diri,misalnya,
Tangan menangkap atau menggenggam
Kaki adalah untuk berjalan
Mata untuk melihat,
Telinga untuk mendengar
Tetapi berlainan dengan hati, bahawasanya tiada penentuan. Dia baik jika di dalam didikan yang baik dan jahat dengan didikan yang jahat. Dia oleh  berisi hikmat, tetapi juga boleh berisi hasad, dia patuh dan boleh jadi juga menentang. Dia boleh berada di dalam tenang dan boleh garang. Hati (bermaksud kombinasi antara nafsu, akal dan roh – Al-Ghazali) boleh dididik  dengan sifat-sifat mahmudah yang boleh membijaksanakan dan boleh bersifat dengan sifat mazmumah  yang boleh merosakkan. Sebab itu mendidik hati persoalan penting di dalam menjayakan seseorang atau merosakkan.
Lantaran itu kata Mansur:
``Hati hamba semuanya bersifat rohaniah, apabila dimasuki syak dan waswas, menegahnya dari sifat rohaninya.
Sebab itu hati hendaklah dididik hingga berada di peringkat kerohanian tinggi.
Dan berkata Mansur,
``Bahawasanya hikmat diungkap oleh hati kalangan `arifin dengan lidah yang benar, dan di dalam hati orang yang zahidin dengan lisan membesarkan keagungan Ilahi, dan dalam hati kalangan `ubbad dengan lisan taufiq dan dalam hati para murid dengan secara berfikir dan dalam hati para `ulama` dengan lisan dzikir.
Demikian ungkapan dan luahan pendapat Mansur bin `Ammar untuk dihayati dan dipelajari.

Sekian.

August 14, 2017

HAMDUN AL-QAS*S*AR: `IZZAH ISLAM DAN KEREDHAAN TUHAN MENJADI TUJUAN


BBB, 13  Dzul-Kaedah 1438H. = 06 Ogos 2017M. (Ahad):      
Nama lengkapnya ialah Hamdun bin Ahmad bin `Imarah atau Salih al-Qas*s*ar al-Naisaburi, Shaykh Ahli al-Malamah di Naisabur. Dia bersahabat dengan Salma al-Barusi, Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali al-Nas*r  Abadzi.  Dia adalah seorang yang `alim di dalam bidang fiqh dan dia mengikut madzhab al-Thauri  dari segi fiqh. Dia adalah murid al-Thauri. Dari segi tasawuf dia adalah murid bagi Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali Nashr Abadzi dan dari segi  t*ariqat adalah t*ariqat yang dia khas dengannya dan tidak ada  sahabat yang mengambil tariqatnya darinya, kecuali `Abdullah bin Muhammad bin Munazil  sahabatnya.
Abu Salih Hamdun meninggal pada 271H. di Naisabur dan dikebumikan diperkuburn al-Hirah.
Hamdun disanadkan dengan sanad Hadith:
Bercakap kepadaku bapaku, r.h.a. berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Muhammad bin Munazil, bercakap kepada kami Hamdun bin Ahmad al-Qas*s*ar, bercakap kepada kami Ibrahim al-Zuwwad, bercakap kepada kami anak Mumayyiz daripada al-A`mash daripada Sa`id bin Abdullah daripada Abi Marwah al-Aslami berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Dua kaki hamba tidak bergerak pada hari kiamat hingga dia disoal tentang empat perkara,
 tentang umurnya pada apakah yang dihabiskan,
tentang jasadnya kepaa apakah telah digunakan
tentang hartanya dari manakah didapatinya, dan menggunakannya, dan
tentang ilmunya dan apa yang diamalnya.``
Mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata,, ditanya Hamdun al-Qas*s*ar:
``Bila harus seseorang itu bercakap kepada manusia ?`` Katanya,
``Apabila nyata baginya, dia menunaikan fardhu dari kefardhuan Allah Ta`ala sebagaimana diketahuinya, apabila dia takut seseorang jatuh ke dalam bid`ah, dan
Mengharap Allah menjayakannya daripadanya.``
DIkatakan bagi Hamdun,  ``Mengapakah kalam orang-orang salaf lebih bermanfaat daripada kalam kita ?``Katanya, ``Kerana mereka itu bercakap perkara-perkara yang memuliakan Islam, mejayakan diri dan mendapat keredhaan Al-Rahman dan kita bercakap untuk kemuliaan diri, menuntut dunia dan kerana penerimaan makhluk.``
Muhammad bin Ahmad bin Munazil berkata, kataku kepada Abi S*alih al-Hamdun, ``Beri wasiat kepadaku,`` maka katanya, ``Jika engkau mampu, bahawa jangan engkau marah tentang sesuatu daripada dunia, maka lakukanlah.``
`Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata, `aku mendengar Hamdun berkata, ``Siapa yang berpagi-pagi tanpa masalah, dalam mencari makanan yang halal dan memberi perhatian apa yang diketahui ilmu berkenaannya, maka kebajikan baginya, kerana menyenangkan sesuatu.
Berkata Hamdun kepada sahabat-sahabatnya;
Aku berpesan kepadmu dua perkara, bersahabatlah dengan `ulama dan dan berwaspaa dari mereka yang jahil.``
Kata Hamdun, Siapa yang bersusah payah menuntut dunia daripada akhirat, maka menunjukkan dia sama ada dunia atau akhirat.
Berkata Hamdun, ``Siapa yang melihat pada perjalanan salaf, dia mengetahui tentang taqsirnya dan ketinggalan kedudukannya dari kalangan al-rijal.``
Disoal Hamdun tentang zuhud,  katanya,
``Zuhud, pada pendapatku, tidak bergantung pada yang ada pada tangan engkau, tetapi bergantung pada tangan Tuan Engkau (Allah).``
Berkata Hamdun, ``Daripada kelalaian hamba, dia cuai daripada perkara yang diperintah Allah kepada siasah dirinya.``
Berkata Hamdun, ``Perhatikan dunia, hingga engkau tidak membesarkannya pada perhatian engkau tentang ahlinya dan yang memilikinya.``
Berkata Hamdun, ``Indahnya faqir pada tawadhu`nya, dan apabila dia takabbur dengan kefakirannya, maka hilanglah  kefakirannya dengan takabburnya.``
Berkata Hamdun, ``Apabila engkau pastikan tentang kebaikan seseorang, maka lazimkan diri dengannya semoga engkau mendapat sama keberkatan dari amalannya.``
Demikianlah kata-kata dan wawasan-wawasan Hamdun al-Qas*s*ar yang mendalam dari segi ilmu akidah dan juga di dalam bidang fiqh. Kata-katanya  menjaga dari semua aspek, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Sebagaimana disoal kepada Hamdun, ``Kenapa orang-orang dulu lebih berkesan dari menyampaikan dakwah. Menurutnya, kerana mereka memetingkan izzah dan kemuliaan Islam dan mencari keredhaan Ilahi, dan kita mungkin lebih mencari atau menjaga kepentingan diri, maka hilang keberkatan dan tidak sampai kepada  apa yang sepatutnya  dari Ilahi.


Sekian.

August 13, 2017

ABU HAFS* AL-NAISABURI: PENDAPAT-PENDAPATNYA YANG BERNAS


BBB,  18 Dzul-Kaedah 1438H. = 18 Ogos 2017M. (Sabtu):
Nama lengkap bagi  Abu Hafs+ al-Naisaburi, ialah `Amru bin Salim dan dikatakan baginya `Amru bin Salamah. Ini dikatakan lebih asah.  Dia adalah ahli kariah yang dipanggil kurdabadz, iaitu kampung ke pintu masuk bandar Naisabur, apabila engkau keluar untuk ke Bukhara.
Dia bersahabat dengan `Ubaidallah bin Mahdi al-Abiwardi dan `Ali Nas*r Abadzi dan berkawan dengan Ahmad bin Khadhrawayh. Dia adalah antara imam dan pemimpin. Cenderung kepadanya  Shah bin Abi Shuja` al-Karmani dan Abu `Uthman Sa`id bin Ismail. Dia meninggal tahun 270H. Ada yang mengatakan tahun 267H. Wallahu a`lam.
Berkata  Abu Hafs:
``Orang yang melakukan dosa bagai mendekati kekufuran, sebagaimana orang yang sakit mendekati kematian``
Berkata Mukhannas al-Jallab, ``Aku bersahabat dengan Abi Hafs*  selama dua puluh dua tahun, aku tidak melihatnya dia menzikiri Allah dalam keadaan lalai dan cuai, apa yang didzikirkan  adalah atas jalan hadhir, membesarkan dan menghormati dan apabila dia mendzikiri Allah berubah keadaannya. Ini adalah dilihat siapa yang menghadhirinya.``
Adalah dikatakan, Muhammad bin  Bahr al-Sajini, saudara Zakariyya berkata, ``Adalah aku takut akan kefakiran, sedangkan aku memiliki harta. Maka berkata kepadaku  Abu Hafs* pada suatu hari,``Jikalau Allah menghendaki engkau menjadi faqir, tidak ada yang dapat menegahkan engkau, maka hilang dariku takut kefakiran sama sekali.``
Dan berkata Abu Hafs*, ``Faqir yang sebenarnya ialah yang pada setiap waktu dengan hukumnya, maka bila datang warid kepadanya, maka dia sebok dengan hukumnya, menolak dan menafikannya.``
Dan berkata Abu Hafs*,  ``Alangkah mulia faqir kepada Allah, dan hina faqir dengan pengaduan. Alangkah indah yang istighna dengan Allah dan alangkan kejinya yang mengharapkan yang lain.
Aku mendengar Datukku r.h.a. berkata, ``Adalah Abu Hafs* apabila ia marah dia bercakap secara akhlak yang baik, dan apabila reda kemarahannya dia kembali dengan pengajarannya (hadithihi).
Berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri, berkata Abu Hafs*, Tidak masuk ke dalam diri haqq dan batil semenjak aku mengenal Allah.``
Berkata Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, aku mendengar bapaku berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata, ``Aku meninggalkan amalan, kemudian aku kembali kepadanya,kemudian amalan meninggalkan daku, maka aku kembali  kepadanya.
Mahfuz* bin Mahmud berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
Kemuliaan (al-karam) ialah mencampakkan dunia kepada orang yang berhajat kepadanya dan menerima Allah kerana engkau berhajat kepadaNya.``
Bekata Abu Hafs*, ``Barang siapa meneguk gelas kecintaan dia mengalami kemabukan, dia tidak pulih melainkan dengan mushahadah dan pertemuan.``
Berkata Abu Hafs*, Apabila engkau melihat yang bercinta tenang lenang, ketahuilah bahawasanya dia didatangi kelalaian, kerana yang bercinta tidak berada di dalam ketenangan, bahkan mengocaknya oleh kedekatan dan kejauhan, pertemuan dan halangan.``
Dan berkata Abu Hafs*,
``Tasawuf kesemuanya adab, bagi setiap waktu ada adab, dan tiap maqam ada adab, siapa yang melazimi adab-adab bagi waktu-waktu, dia sampai taraf al-rijal. Siapa yang mencuaikan adab, dia jauh dari apa yang disangkanya dekat. Dan ditolak dari harapannya diterima.``
Abu `Amrin bin Hamdan berkata, aku mendapati di dalam kitab bapaku, berkata Abu Hafs*,
``Hal tidak berpisah dari ilmu dan tidak menyertai kata.``
Berkata Abu Muhammad bin al-Murta`ish, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
``tidak perlu dipanggil pemurah, jika dia menyebut-nyebut tentang pemberian, atau terlintas dihatinya (sebagai pemberi).
Abu Hafs* disoal tentang hukum kefakiran dan adab-adab terhadap para fuqara`, katanya:
Menjaga kehormatan orang-orang tua,, elok pergaulan dengan teman-teman, nasihat kepada anak-anak kecil, meninggalkan perbalahan tentang rezeki,, selalu berwaspada, jauhi dari kikir,, tinggalkan  dari bersahabat dengan yang tidak memberi kebaikan dan sentiasa bertolong-tolongan bagi kepentingan dunia dan akhirat.``
Berkata Abu Hafs*, ``Elok adab pada zahir menandakan elok adab pada batin. Kerana Nabi s.a.w. bersabda bermaksud, ``Jikalau khusyuk hatinya nescaya khusyuklah anggotanya.
Begitu istimewa dan mulianya Abu Hafs. Kata-katanya sangat bernas.  Di dalam hal ini kita kurang setuju dengan apa yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri, bahawa kononnya Abu Hafs dikatakan pernah bercinta dengan seorang wanita, bagi menghasilkan hasratnya dia meminta pertolongan dengan seorang Yahudi di Naisaburi. Pertolongan bersyarat bahawa Abu Hafs* dikehendaki meninggalkan solat 40 hari dan tidak berdzikir mengingati Tuhan (diikuti) dan seterusnya. Contoh yang sedemikian , walaupun mungkin secara kreatif adalah tidak manis bagi seorang tokoh sufi. Jika pun sebenarnya berlaku, maka menutup keaiban itu lebih baik dari mendedahkan ! Mungkin perkara seperti ini dan seumpamanya pada bahagian yang lain sengaja disabotaj oleh pihak-pihak tertentu – Musuh).
Kita berharap ia bukan sebenarnya berlaku kerana ia mencacatkan imej Abu Hafs, yang sebenarnya tidak disebut perkara sedemikian – Contoh tiada di dalam al-Tabaqat oleh al-Sulami.

Sekian.

August 12, 2017

ZAKARIYYA YAHYA BIN MU`ADZ AL-RAZI: PENDEKATAN HARAP


BBB, 18 Dzul-Kaedah 1438H. = 1`1 Ogos 2017M. (Juma`at):
Secara penuhnya tokoh yang dibicarakan oleh Al-Hujwiri, namanya  ialah Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz bin Ja`far al-Wa`idz al-Razi. Beliau membina pendapat khusus tentang Al-Raja` (Harap) .
Al-Raja`                termasuk di bawah Hal. Begitu juga khauf termasuk di bawah hal. Bagaimana pun dilihat dari skema hal, ianya masih berada pada tahap bawah, antara perjalanan hal dari taubah kepada mahabbah.
Raja` adalah sesuatu yang mulia, kerana di dalam raja` ada elemen tafa`ul  yang menyangka baik terhadap Allah bagi jiwa yang mendekatinya. Ini dapat difahami dari firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan Hari kiamat. `` (Al-Ahzab: 21).
Kerana adanya harapan baik terhadap Tuhan, maka bagi mencapai harapan ini membawa yang raja` beramal dengan amalan yang baik, iaitu dengan membuat perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Ini sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka dia hendaklah beramal dengan amalan yang salih dan tidak menshirik dengan ibadatnya akan Tuhannya dengan sesuatu.`` (Al-Kahfi: 110).
Jadi raja` dengan tafa`ul yang baik membentuk jiwa yang baik. Raja` biasanya disertai dengan khauf (takut) sebagai pengawasan terhadap diri agar tidak melakukan kesaalahan. Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud:
``Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabNya.`` (Al-Isra`: 57).
Jadi Yahya Zakariyya al-Razi mengambil pendekatan jalan `al-raja` - Jalan Harap yang antaranya dengan jalan ibadat sebagai peneguhan yang mendalam.
Katanya, Harap disertai dengan khauf (takut). Tambahnya, ``Tidak seharusnya meninggalkan ibadat di dalam harap, jika berlaku, maka ianya adalah jalan yang sesat.``
Takut dan harap menurut Yahya Zakaiyya ialah dua sokongan yang kukuh mengukuhkan.
Takut, ialah dengan melakuklan ibadat dan harap ialah jalan yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan.
Al-Raja` mempunyai beberapa  bahagian:
Iaitu raja` pada Allah,
Raja`` pada kelawasan rahmat Allah, dan
Raja` pada mengharapkan pahala daripada Allah.
Raja` berdekatan dengan khauf dan kahuf adalah lawan bagi mahabbah. Sebelum tiba kepada mahabbah, adalah terlebih dahulu melalui  khauf. Dengan rasa khauf menggerakkan seseorang ke arah ketaatan dengan sepenuhnya
Firman Allah bermaksud:
``Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.`` (Al-Nur: 37).
Adalah dikatakan alamat khauf adalah, bergoncang hati dengan sangat takut.
Sesungghnya takut dan harap adalah dua mekanisme seimbang yang menggerak manusia kehadapan. Di dalam kehidupan banyak perkara yang menakutkan dan sebanyak itu pula harapan.
Takut dari kekurangan rezeki bagi diri dan keluarga bagi menghadapi kehidupan. Firman Allah bermaksud:
``Selagi kami akan uji mereka dengan ketakutan, kelapana dan kekurangan harta, kematian dan kekurangan hasil buah-buahan dan berilah khabar gembira bagi mereka yang sabar. (Al-Baqarah: 155).
Dengan ketakutan ini menggerakkan manusia berusaha dan bekerja degan mendapatrezeki bagi diri dan keluarga.
Dengan takut diri ketinggalan menggerakkan manusia belajar, kerana dengan ilmu adalah menjadi kunci kejayaan. Lantaran itu menggerakkan ibu bapa dan mereka yang berkesedaran belajar. Mereka dari berbagai peringkat belajar bagi mendapati ilmu, tanpa ilmu sukar mendapat peluang bekerja bagi mendapat rezeki dan kemajuan. Tanpa ilmu tiada pengusaha yang dari usaha berkenaan memberi peluang bagi ramai pihak mendapatkan pekerjaan.
Demikianlah di dalam bidang ibadat dan kerohanian takut dan harap mempunyai peranan yang penting di dalam membentuk jiwa dan perabadi seseorang. Takut menggerakkan seseorang belajar dan mematuhi perintah Allah. Takut juga membentuk peribadi mulia bagi seseorang. Takut dan harap menggerak seseorang membuat amalan kebajikan dan kebaikan, semoga dengannya mendapt gabjaran dari Tuhan
Takut kepada seksaan neraka  dan mengharapkan syurga, menggerakkan seseorang beribadat dan menjaga diri dengan akhlak-akhlak terpuji an mengharapkan keredhaan Ilahi,  seterusnya mendapat ganjaran yang baik – syurga di akhirat nanti.
Demikian pendekatan `Harap` oleh Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz al-Razi.

Sekian.