January 24, 2018

DERMA KEPERLUAN PENTING - PELENGKAP TAKMILAH


BBB,  7 Jamadil-Awwal 1439H. = 24 Januari 2018M. (Rabu):
Kewangan bukan setakat memenuhi syarat permohonan mendirikan masjid sebagaimana
Butir 8 & 9  yang bertanya pemohon yang mau tahu anggaran kos, sumber kewangan dan jumlah yang butir-butir ini tidak dapat diberi jawapan tepat – terutama jangkaan dapatan. Butir 8 dapat diberi jangkaan kos iaitu RM19.7 juta (hampir-hampir tepat dengan realiti), tetapi jumlah yang dijangka boleh didapati melalui derma orang ramai sukar diramal. Misalnya derma masih diperlu dari orang ramai bagi melunaskan bayaran-bayaran yang tertonggak. Tetapi adalah diakui seperti Masjid al-Umm yang bukan masjid yang dibiayai oleh kerajaan atau bukan disponsor oleh mana-mana pihak, maka ianya bergantung sepenuhnya pada derma orang ramai. Namun dalam butir 9, dibiarkan kosong dari jangkaan.
Oleh kerana Masjid al-Umm bergantung dan berharap pada derma orang ramai, maka sejak awal lagi bersama dengan borang permohonan mendirikan masjid disertakan sama permohonan (21.3.2011) dipohon sama kebenaran memungut derma dari pihak MAIS. Pihak JAIS-MAIS sebagaimana maklum telah meluluskan permohonan mendirikan masjid dan juga kebenaran memungut derma dari orang ramai dalam tempoh dua tahun:
Kebenaran pungut derma MAIS:  MAIS/E/MAL/03-2/001/03-1/34.
Yang berakhir tempohnya, iaitu 28 Oktober 2013M.  = 23 Zul-Hijjah 1434H.
Mereka yang diberi kebenaran memungut derma ialah 10 orang.
               Nama                                                 Telefon
1.       YB. Dr. Shafie Abu Bakar               019 387  4002
2.       Mohd Ghazali Abas                        016 972  2556
3.       Hussin  Yunos                                  019 667  7501
4.       Mohd Nor Haji Mohd Yasin          019 238  3944
5.       Ahmad Haji Hasbullah                   019 271  1943
6.       Omar  Jaafar                                   012 202   6496
7.       Mohd Kalok A. Latif                       012 678  0024
8.       Mohd Said Mohd Yunus               013 336  1111
9.       Dr. Tajul Ariffin Noordin               019 316  4151
10.   Abdul Rahman Daud                     012 684  7906
Bahkan bagi mereka yang mau derma secara terus boleh menderma melalui akaun:
MayBank Islamic Bandar Baru Bangi (5628-3460-7208) `Tabung Masjid Al-Umm``
Bagi penderma  berhak  mendapat perlepasan cukai pendapatan dari LHDN berkuatkuasa dari 1 Mac 2014 sehingga 28 Februari 2017.
No. Rujukan:  LHDN 01/35/42//51/179-67271.
Sebenarnya di atas derma orang ramai Masjid al-Umm dapat didirikan  yang hingga kini kosnya yang telah dibelanjakan lebihkurang RM20 juta dan masih lagi berhutang  kadar RM1.2 juta.
Dapatlah dikatakan bahawa dari jumlah kos yang telah dibelanjakan 80% daripadanya adalah merupakan derma orang ramai.  Selebihnya dari kerajaan Negeri Selangor dan beberapa institusi.
Sesugguhnya tanpa derma Masjid al-Umm tidak menjadi kenyataan seperti kini. Terima kasih kepada para dermawan. Derma  lebih dari pra-syarat bagi pembangunan tetapi adalah penjelmaan bangunan dan bagi Takmilah ia adalah Takmilah bangunan dan pengimarahan.

Sekian.

January 23, 2018

MELENGKAPKAN BORANG PERMOHONAN PEMBINAAN MASJID (JAIS)


BBB,  05 Jamadil Awwal 1439H. = 22 Januari 2018M. (Isnin):
Adalah menurut format  borang Jabatan Agama Islam Selangor, Tingkat 1, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, No. 2, Persiaran Masjid, Bukit SUK, Seksyen 5, 40076 Shah Alam, memerlukan pengisian kepada 17 item iaitu:
1.       Nama Masjid: (Dalam tulisan jawi): ...............................
                                         Rumi: Masjid al-Umm, Bandar Baru Bangi
2.       Alamat  Lengkap: Lot  51177, Jalan 1/4A, 43650 Bandar Baru Bangi.
3.       No. Telefon:  0196677561    No Fax:  03 89258605
4.       Mukim:  Kajang          Daerah: Hulu  Langat
5.       Nama Masjid Terdekat:  Masjid Al-Hasanah   Jarak: 3.5 km.
6.       Kedudukan Tapak: 
·         Keluasan:  1.93 ekar
·         No. Lot Gran:  51177
·         Status Tapak/Wakaf/Pemaju/Kerajaan/Lain-Lain, Nyatakan:  Wakaf
7.       Jumlah Penduduk: 30 Ribu.  Jumlah Penduduk Islam: 30 Ribu
8.       Anggaran Kos:  RM19.7 juta
9.       Sumber Kewangan: Pungutan derma.      & Jumlah  RM .................
10.   Senarai Nama Jawatankuasa  Pembinaan Masjid (Sementara)
Bil.    Nama                                 Alamat                      No. KP          Jawatan        No. Tel.
1. YB. Dr. Shafie Abu Bakar   11, Jln. 1/3K, BBB  420527115009 Pengerusi 0193874002
2. Mohd Ghazali bin Abas       3, Jln. 1/7, BBB      410425015091 Tim. Peng.0169722650
3.Hussin b. Hj.Yunos               3, Jln. 1/3B, BBB     520105015057 Setiausaha 0196677501
4.Fahdee bin Faisal                 5, Jln. 1/3J, BBB      670319105499    Pen. S/U   0163142209
5.Mohd. Hafiz bin Suib          15, Jln. 1/3K, BBB    760301145777        AJK        0192118595
6.Mohd. Nor Hj. Mohd.Yasin 2, Jln. 1/3F, BBB     440372055537 Bendahari   0192383944
7.Ahmad b. Hj. Hasbullah     23, Jln. 2/2, BBB       430607105491       AJK         0192711943
8.Imam Supaat Abdul Rahman 10, Jln. 1/3R, BBB 391028107085     AJK         0197507970
9.Abdul Rahman Daud          No.2 Jln. 1/3J, BBB    480711035177     AJK         0176547906
10.Mohd.Nazar Osman  No 4, Jln. ?      520508585209    AJK      0193514411
11. Dr.Abdul Rahim Samsuddin  No. 11, 2/4H, BBB 560312045175 AJK 0133331441
12. Mohd. Said Yunos  No. 9 Jln. 1/3 I  620503050505     AJK       0133361111
13.Amin bin Othman   No. 6, Jln. ½     510540105051       AJK       0192733967


11.   Pengakuan Pemohon
Saya mengaku segala maklumat di atas adalah benar
Nama: Dr. Shafie Abu Bakar
Jawatan: Pengerusi AJK Masjid
Tarikh: 10.3. 2011                                     Tada tangan dan cop: Shafie
Sokongan/Ulasan
12.    Ulasan Nazir masjid yang berdekatan – Disokong/-Tidak disokong
Disokong sepenuh demi kekuatan ummah.
Nama Nazir:  Mohd. Napiah Sahrani
Kariah Masjid : Bandar Baru Bangi, Selangor
Tarikh:  17.3.2011                            Tandatangan dan cop Nazir
13. Ulasan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK/ Pengerusi Jawatankuasa Penduduk –
Disokong/Tidak disokong
Disokong sepenuhnya.
Nama: Dr. Tajul Ariffin Noordin
Alamat: No. 2, Jalan 1/9D, Bandar Baru Bangi.
Tarikh 15.3. 2011                                            Tandatangan dan Cop
Dr. Tajul Ariffin Noordin, Yang Dipertua Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi.
No. Pendaftaran 4429/1989 (Selangor).
14. Ulasan Penghulu Mukim
Saya menyokong permohonan membina masjid di kawasan ini
Nama: Rusli bin Muhibat
Mukim: Kajang
Tarikh: 11 Mac 2011.                                      Tandatangan: Rusli bin Muhibat
Ketua Penghulu, Pejabat Daerah Hulu Langat.
15. Ulasan Pegawai Tadbir Agama Islam Daerah
Permohonan ini disokong
Nama: Moghni bin Asrori Pegawai Tadbir Agama/Pendaftar Kanan, Pejabat Agama Islam Daerah, Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan.
Tarikh: 20.3.2011.                               Tandatangan dan Cop.
16. Ulasan ADUN
Saya sokong kuat. Diharap mendapat kelulusan jua
Nama: Dr. Shafie Abu Bakar
Kawasan: Bandar Baru Bangi, Hulu Langat.
Tarikh: 10.3.2011                                               Tandatangan dan Cop ADUN
17. Ulasan Orang Besar Daerah:
Saya dengan sukacita menyokong kuat diatas permohonan ini.
Nama: Dato` Engku Abd. Rani bin Dato` Shamsuddin
Daerah: Hulu Langat
Tarikh: 11.3.2011                            Tandatangan
Dato` Engku Abd. Rani bin Dato` Shamsuddin
(DPMS, SMS, ISM, PJK)
Orang Kaya To` Ungku Wakil Sultan,
Orang Besar Daerah Hulu Langat.

Sekian.

January 22, 2018

ANTARA SYARAT DAN KEPERLUAN

BBB,  04 Jamadil Awwal 1439H. = 21 Januari 2018 (Ahad):
Sebagaimana disebutkan seseorang atau ahli  sesebuah kariah, jikapun berhasrat untuk mendirikan masjid, bahkan surau, walaupun sudah ada tanah persendirian atau yang diwaqafkan seseorang untuk mendirikan masjid atau surau, maka dia atau ahli kariah tidak boleh bertindak mendirikan begitu saja, misalnya masjid, walaupun katakan sudah ada peruntukan yang mencukupi.
Untuk mendirikan masjid perlu ada mesyuarat  di kalangan penduduk sama ada mereka bersetuju atau tidak, jika bersetuju, semestinya diketahui tentang tapak dan kedudukan jaraknya dengan masjid yang lain agar tidak menimbulkan konflik antara jama`ah. Cukupkah jama`ah bila didirikan masjid, khususnya untuk solat Juma`at , adakah jamaah berlebihan pada masjid berjiran hingga memerlukan kepada mendirikan masjid yang lain.
Untuk mendapat jawapan, memerlukan kepada pandangan, ulasan dan sokongan pihak berkenaan seperti ulasan nazir dari masjid berjiran, ketua kampung, penghulu mukim, pegawai tadbir agama daerah, ulasan ADUN setempat dan ulasan Orang Besar Daerah.
Semua maklumat di atas perlu didapati untuk mengelak dari konflik dan pertentangan. Dengan itu ianya dapat ditadbir dengan baik, khususnya dari  JAIS-MAIS yang mengawal masjid dan surau. Melalui maklumat yang diketahui dapat disalurkan maklumat dan kegiatan yang wajar dijalankan di sesebuah masjid. Juga untuk disalurkan peruntukan dan bantuan.
Syarat dan keperluan ini diberi perhatian dari awal oleh AJK Masjid Al-Umm. Selepas tapak dan tanah bagi Masjid Al-Umm digezet dan mendapat persetujuan JAIS-MAIS, maka borang bagi permohonan dikemukakan. Surat dan borang permohonan bertarikh 21.03. 2011 dihantar oleh Setiausaha Jawatankuasa Pembinaan Masjid al-Umm, BBB pada masa itu, iaitu Tuan Hussin bin Hj. Yunos  kepada :
Pegawai Tadbir Agama Islam Daerah,
Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat,
Jalan Low Tikok,
43000 Kajang.
Surat menyebut dua tujuan.
1)      Mohon kebenaran Bina Masjid Al-Umm di Seksyen Satu Bandar Baru Bangi
2)      Mohon Kebenaran Memungut Dana Bagi Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi.
Disebutkan bahawa:
Borang Kebenaran Mendirikan Masjid Al-Umm beserta dengan dokumen yang berkaitan disertakan sebagaimana yang disenaraikan.
Dan Borang Kebenaran Memungut derma bagi masjid yang sama beserta dengan dokumen berkenaan juga disertakan.
Pihak Setiausaha berharap mendapat kelulusan yang sewajarnya bagi kedua-dua permohonan di atas.
Butir-butir permohonan Pembinaan Masjid di Negeri Selangor Tahun 2011M/1432H. yang perlu dipenuhkan ialah:
1.       Nama Masjid:    Masjid al-Umm
2.       Alamat Masjid: Lot 51177, Jalan 1/4A, Seksyen Satu, 43650, Bandar Baru Bangi.
3.       Daerah: Hulu Langat
4.       Mukim:  Kajang
5.       Status Tanah:  Wakaf
6.       Keluasan Tapak:  1.93 ekar
7.       Jumlah Penduduk: 30,000  orang
8.       Nama Masjid Kariah: Masjid Jamik Al-Hasanah
9.       Jarak Masjid Terdekat:  3.5  km.
10.   Sokongan
1)      Nama Masjid: Masjid Al-Hasanah
2)      ADUN:  Kawasan Bangi
3)      YDH Orang Besar Daerah Hulu Langat
4)      Pegawai Tadbir Agama  Islam Daerah Hulu Langat
5)      Ketua Penghulu Daerah Hulu Langat.
Bersambung ...

Sekian.

January 21, 2018

PATUHI SYARAT-SYARAT BAGI KESEMPURNAAN, CIRI TAKMILAH


BBB, 03 Jamadil-Awwal 1439H. = 20 Januari 2018M. (Sabtu):
Dalam apa jua amalan perlu patuhi syarat-syarat bagi kesempurnaan, sebagai contoh dalam ibadat seperti solat perlu ada air sembahyang, mengadap kiblat dan sebagainya, kalau tidak solat tidak sah. Mematuhi syarat-syarat adalah merupakan ciri-ciri Takmilah. Untuk mendirikan masjid perlu patuhi pada syarat-syarat. Misalnya ada syarat-syarat pada peringkat persediaan sebelum mendirikan bangunan fizikal masjid, juga syarat-syarat pembinaan fizikal dan sebagainya.
Tahap persediaan adalah merupakan tahap permulaan. Bermaksud untuk mendirikan masjid tidak boleh terus didirikan begitu saja di mana-mana tapak yang dikehendaki. Semuanya tertakluk pada syarat, aturan dan undang-undang. Sesebuah dikatakan tapak masjid tidak dapat dijadikan tapak sebelum mendapat kepastian tentang status tanah, kalau tidak ada pemilik, bermaksud tanah kerajaan atau tanah diwaqaf oleh pemiliknya perlu dimaklumkan kepada pihak JAIS-MAIS dan perlu memohon dari Pejabat Tanah dan kebenaran kerajaan negeri untuk menjadikannya tapak masjid, bahkan perlu mendapat kebenaran dari pihak JAIS-MAIS keizinan dan kebenaran mendirikan masjid dan untuk mendirikan masjid perlu membuat permohonan dengan menggunakan borang khas yang ditentukan. Permohonan biasanya  dari Jawatankuasa dan mesti mendapat  sokongan  beberapa pihak misalnya ketua kampung, Pejabat Agama Daerah, penghulu, Orang Besar Daerah dan keperluan-keperluan lain  bagi melengkapi borang. Permohonan dinilai sebelum mendapat kelulusan atau ditolak, jika tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan keperluan.
Proses berkenaan adalah proses yang dilalui oleh AJK Masjid al-Umm yang mula ditubuhkan pada 4 Fabruari 2010M. itu. (Mesyuarat sebelumnya  14 Januari 2010 Penulis diamanah selaku Pengerusi bagi memanggil mesyuarat pada 4 Februari 2010 berkenaan).
Sebagaimana disebut mendirikan masjid adalah secara berjamaah dan apa-apa keputusan adalah diambil melalui mesyuarat. Sejak jawatankuasa ditubuh, ianya mengadakan mesyuarat secara bulanan mulai mesyuarat  pada 4 Februari 2010 (Khamis malam Juma`at).
Antara tindakan awal, bahawa untuk bergerak jawatankuasa memerlukan wang dan perlu membuka akaun bank bagi menabung kewangan sekurang-kurangnya untuk pengurusan terlebih dahulu. Tindakan awal yang diambil ialah membuka akaun bank Masjid di Maybank Islamic pada 19 Februari 2010 di atas nama pengerusi, bendahari dan setiausaha.
Perkara yang penting dilakukan ialah memohon melalui Pejabat Daerah Hulu Langat diwartakan Tanah Tapak Masjid Lot 51177, Jalan 1/4A, 43650 BBB yang disediakan untuk masjid sebagai tapak Masjid (A-Umm) bakal didirikan. Permohonan itu dilakukan melalui  JAIS membuat permohonan ke Pejabat Tanah. Tanah digezetkan untuk masjid dan diwartakan dalam Kerajaan Negeri Selangor pada 16 September 2010 – 2677 dengan ditandatangani oleh YAB Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Dato` Menteri Besar Selangor. Dengan kelulusan ini diiringi sekali lagi pihak JAIS menjawab keizinan bagi mendirikan masjid bertarikh 8 Jun 2011/6 Rejab 1432, berikut dari surat Jawatankuasa pembinaan Masjid bagi memohon kebenaran membina masjid dan memohon kebenaran memungut derma beserta borang permohonan dan sokongan.  Sebenarnya tanah ini telah digezetkan selepas diurus  ADUN Bangi berikut dengan kemenangannya di DUN tersebut (Mac 2008)  di atas nama urusan pihak Surau al-Umm untuk mendirikan masjid
(Surat rujukan PTD UL 16/3/5.2008(3) bertarikh 24 Mei 2008). Permohonan kedua adalah sebagai memperbaharui jawapan bagi gezet yang telah dilakukan sebelumnya. Surat dari Pejabat Tanah Hulu Langat ditujukan kepada JAIS Bil. PTD UL.16/3/194-21006(9) bertarikh 1 September 2009 meluluskan permohonan.
Berikutnya jawapan positif diterima dari JAIS terhadap permohonan pembinaan. JAIS Bil. (16) dlm. JAL. SEL. BKP/03/016/5/22 bertarikh 17 hb. November 2009 dengan jawapan, ``Tiada halangan tapak bagi mendirikan masjid dengan pewartaan tanah yang dipohon.
Dengan mengurus segala syarat-syarat dan keperluan bagi mendirikan masjid itulah, maka Penulis yang merupakan ADUN Bangi pada masa itu menjemput pengerusi-pengerusi dan wakil-wakil mengadakan mesyuarat  di Surau al-Umm pada 4 Februari 2010.

Sekian.

January 20, 2018

HARAPAN KEPADA AJK YANG DILANTIK


BBB,  02 Jamadil Awwal 1439H. = 18 Januari 2018M. (Juma`at):
Tugas utama bagi AJK yang dilantik ialah menyediakan keperluan-keperluan persediaan bagi tahap pemnbinaan fizikal masjid. Mereka yang dilantik dilihat memenuhi keperluan yang diperlukan. Misalnya Pengerusi sebagai orang politik dan terlibat dengan tadbiran masjid-masjid pada peringkat negeri dan mempunyai hubungan baik dengan pihak atasan baik dari peringkat kerajaan negeri dan JAIS-MAIS diharap memudahkan urusan bagi mendapat kebenaran mendirikan masjid.
Adanya YDP Persatuan Penduduk BBB Dr. Tajul Ariffin Noordin di dalam AJK mengukuhkan sokongan dan memudahkan hubungan dengan pihak jabatan-jabatan terutama pada peringkat Daerah. Sokongan Persatuan Penduduk BBB adalah penting, ianya  mencerminkan sokongan penduduk.
Adanya Tuan Haji Mohd. Ghazali Abas adalah sebagai aset penting bagi masjid. Beliau seorang yang aktif memimpin surau al-Umm dari peringkat permulaan surau itu diwujudkan. Beliaulah kemudiannya memimpin Surau al-Nur sehingga menjadi surau yang aktif dengan berbagai-bagai kegiatan. Bahkan beliau juga mula memimpan pada peringkat penggunaan awal Masjid al-Hasanah. Kewujudan beliau dalam AJK Masjid al-Umm diharap dapat menggerakkan keperluan-keperluan peringkat persediaan bagi mendirikan Masjid al-Umm dan seterusnya berperanan di dalam pembinaan dan pengimarahan.
Demikian adanya saudara Haji Hussin Yunus yang telah berpuluh tahun menjadi setiausaha surau berkenaan dan kini menjadi setiausaha Pembinaan Masjid al-Umm diharapkan kecemerlangannya menjadi setiausaha selama ini dapat diguna pengelaman sebagai setiausaha bagi Jawatankuasa Pembinaan Masjid al-Umm. Adanya Tuan Haji Mohd. Nor bin Haji Yasin sebagai bekas pegawai kanan diplomatik diharap dengan pengalamannya dapat membantu terutama dari segi menjanakan kewangan bagi Masjid al-Umm, lantaran itu beliau dilantik menjadi Bendahari. Ustaz Ahmad Hasbullah adalah bekas seorang pendidik dan turut memimpin Surau Damai. Dengan pengalamannya diharap dapat digunakan dalam membangunkan Masjid al-Umm.
Tuan Imam Supaat adalah guru yang lulus pengajian di Mesir dan pernah menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Islam di Bangi sebelum bersara dan aktif di surau al-Umm, apabila Masjid al-Hasanah siap, beliau juga berkhidmat sebagai Imam dan guru di Masjid tersebut.
Menurut Tuan Haji Hussin Yunus, Setiausaha Surau al-Umm, Tuan Imam Supaat tidak kekal dalam ahli jawatankuasa dan tepaksa menarik diri, kerana masalah kesihatan, Tuan Haji Abdul Rahman Daud menawarkan dirinya mengambil tempat Tuan Haji Imam Supaat bin Abdul Rahman. Pengerusi Surau al-Umm yang dipilih menggantikan Tuan Haji Imam Supaat ialah Dato` Dr. Abdul Wahid Shamsuddin. Dr. Abdul Rahim Samsuddin pula adalah wakil dari Surau al-Ihsan yang dengan kepimpinannya di Surau al-Ehsan diharap dapat memberi sumbangan kepada pembinaan Masjid al-Umm. Manakala Mohd. Said Mohd Yunos seorang kontrektor adalah diharap dengan pengalaman kontrektornya dapat membantu pihak masjid di dalam bidang pembinaan. Beliau memang dilantik sebagai Setiausaha bagi Plan, Pembinaan dan Landscape.
Terdapat beberapa kalangan pemuda yang dipilih yang dengan tenaga muda mereka  diharap dapat memberi kekuatan kepada jawatankuasa. Mereka ialah seperti Fahdee bin Faisal, Mohd. Hafiz bin Suib, Mohd Nazar Othman dan Amin bin Othman sebagaimana Fahdee dilantik menjadi Setiausaha bagi bidang  Pendidikan.
Walau bagaimana ada beberapa masalah yag dihadapi. Misalnya En. Nasai yang dilantik mengetuai bahagian plan, pembinaan dan landscape tanpa hadir, tidak pernah datang bila bermesyuarat, lantaran itu bidang yang penting bagi pembinaan agak terganggu (Beliau adalah penderma bagi Masjid al-Umm). Bidang pendidikan agak berjalan lancar. Antara tenaga yang dibawa ke dalam bidang pendidikan ialah Dr. Azimi bin Hamzah seorang pensyarah dalam bidang pendidikan di UPM. Beliau membuat perancangan berkertaskerja bagi bidang pendidikan di Masjid al-Umm. Manakala bidang pemuda yang dilantik tidak hadir mesyuarat dan tidak bergerak.
Tumpuan yang lebih diberi pada peringkat permulaan ialah kepada persiapan-persiapan pada peringkat permulaan sebelum masuk kepada fasa pembinaan.

Sekian.

January 19, 2018

KONSEP JAMA`AH DAN SHURA PENTING BAGI TAKMILAH


BBB, 01 Jamadil-Awwal 1439H. = 18 Januari 2018M. (Khamis):
Dua konsep yang penting di dalam pembinaan masjid, ialah konsep berjam`ah dan shura. Ini melibatkan pembinaan masjid dari peringkat  awal dan berterusan sehingga ke akhir kewujudan masjid berkenaan. Keadaan ini berlainan dengan ciptaan sastera, khususnya bidang-bidang kreatif yang biasanya bersifat individual. Bermaksud katakan seorang penyair menggubah sebuah puisi., Puisi yang dilahirkan adalah miliknya yang membawa ciri dan identiti dirinya. Begitulah dengan bidang-bidang sastera kreatif yang lain.
Keadaan yang berlaku pada bidang sastera berkenaan berbeza dengan  pembinaan masjid yang dari awal memerlukan jamaah – Kumpulan manusia yang berusaha untuk mendirikan masjid. Ini amat bersesuaian dengan prinsip ``Alaikum bi al-jama`ah` ``Kamu hendaklah berjama`ah, bahkan kita melihat banyak ibadat-ibadat  di dalam Islam  mementingkan berjama`ah seperti solat, haji, memberi zakat (kepada jama`ah). Sesungguhnya kekuatan umat adalah kerana jama`ah.
Bersama di dalam kehidupan berjama`ah ini pula, mereka juga digalakkan bermesyuarat. Ayat Al-Qur`an
Bermaksud:
``Dan segala urusan mereka itu dilakukan (diputuskan) dengan mesyuarat ( Al-Shura: 38).
Ini bererti Islam amat mementingkan hidup bermasyarakat. Mendirikan masjid adalah untuk kepentingan bermasyarakat dalam mana melalui masjid umat Islam berhimpun dan menunaikan ibadat secara berjama`ah sebagai yang dituntut. Melalui masjid mereka mendapat bimbingan keilmuan dari guru-guru yang mursyid. Melalui masjid mereka menguruskan kehidupan kemasyrakatan seperti tolong menolong bantu membantu, bahkan melalui masjid mereka menguruslkan kematian.
Melalui berjama`ah mempunyai hikmah-hikmahnya. Misalnya melalui berjama`ah mereka bermesyuarat bagi mendapat keputusan dan pandangan yang bernas. Persetujuan yang dicapai dapat memadamkan atau mengurangkan rasa tidak puas hati pihak yang tidak atau kurang bersetuju. Ibarat kata teromba:
Kok setiap sesuatu dengan muafakat
Kok begitu kata maka suci
Kok begitu perbuatan maka sempurna
Bulat air dek pembentung
Bulat kata dek muafakat
Nan elok dipakai
Nan buruk dibuang
Melihat contoh pada nan ada
Melihat tuah pada nan menang
Usang-usang diperbaharui
Lapuk-lapuk dikajangi
Kok singkat minta disambung
Kok koyak ditampal.
(Mohd Rosli Saludin, Teromba Dalam Puisi Melayu Tradisional, Karisma Publications Sdn. Bhd., Shah Alam, 2009: 97).
Ditambah dengan kebiasaan ungkapan yang mencerminkan kemuafakatan:
Hati gajah sama dilapah,
Hati kuman sama dicecah.
Ke bukit sama di daki
Ke lurah sama dituruni.
Sama laba sama rugi.
Demikian berkat dari muafakat yang juga bermaksud melalui mesyuarat di dalam hidup berjamaah dan beradat.
Sebenarnya di dalam masyarakat ada berbagai taraf masyarakat, ada yang bijak dan cerdik, di samping yang kurang akal, ada yang senang dan susah, ada yang dermawan dan lokek. Melalui jama`ah dan mesyuarat atau muwafakat kekurangan pada satu pihak dapat ditampung oleh yang lain. Sebagaimana kata teromba di atas:
Kok singkat minta disambung
Kok koyak ditampal.
Demikianlah di dalam membina masjid sedari awal memerlukan jama`ah dan perlu persetujuan ramai. Dan bagi mendirikan masjid yang  perlu melengkapi berbagai keperluan sebelum mendirikan masjid, perlu kepada kewangan, kepakaran (keilmuan) dan pembinaan dan seni bina dan memerlukan kepada pengisian. Tidak ada individu yang melengkapi keperluan semua, sebab itu perlu kepada muwafakat jama`ah melalui mesyuarat dan melantik jawatankuasa yang di dalamnya  ada yang pakar di dalam sebahagian bidang dan yang lain berkebolehan dalam bidang yang lain. Kekurangan dalam satu bidang dilengkapi oleh yang lain. Dan dengan muwafakat adalah insha Allah berjaya.
Menurut norma ini dan menjadi kebiasaan, maka sejak awal bagi pembinaan Masjid Al-Umm ditubuhkan jawatankuasa pembinaan masjid. Sudah tentulah dalam jawatankuasa ini ada yang berkebolehan dalam bidang-bidang tertentu dan ada yang kurang, tetapi antara satu sama lain bantu-membantu dan lengkap melengkapi bagi menuju Takmilah.

Sekian.

January 18, 2018

KAEDAH SEBAGAI WASILAH KEPADA TAKMILAH


BBB, 29 Rabi`ul-Akhir 1439H. = 17 Januari 2018M. (Rabu):
Dalam apa juga perancangan dan penghasilan yang mau dicapai mestilah mempunyai kaedah yang menjadi wasilah bagi pencapaian sesuatu hasil. Dengan `Kaedah`  ini biasanya sudah ada pola-pola awal yang biasanya telah dilalui melalui pengalaman orang-orang yang telah melaluinya sehingga ianya menjadi identiti dan dikenali dengan pola-pola yang sedia ada. Orang yang datang selepasnya biasanya mengikuti, bahkan dalam banyak hal meniru pola-polan berkenaan, tetapi tidak bererti tidak ada ruang bagi pembaharuan dan penyimpangan dari pola-pola yang sedia ada. Perubahan yang menjadi ruang bagi kreativiti dan inovasi biasanya menjadi sebahagian daripadanya yang merupakan ruang  bagi Takmilah, tetapi jangan sampai merubahkan keseluruhan sehingga ianya hilang ciri dan identiti dan menjadi sesuatu yang lain. Sebagai contoh bagi  bidang kreatif – sastera. Katakan seorang penulis mau menulis tentang puisi. Dia menulis puisi menurut pola puisi yang konvensional, misalnya menulis pantun  mesti meraikan dari segi rima akhir  ab – ab, sukukata, konsep pembayang dan maksud dan ciri estetika. Seorang pemantun masih mempunyai ruang dari segi pembaharuan, misalnya memilih bahan dari segi pembayang dan maksud, memilih diksi kata dan sebagainya. Bagi puisi moden yang dikenali dengan `sajak` juga harus mengikuti pola yang sedia ada yang  dapat dikenali sebagai sajak, walau banyak pembaharuan yang dapat dibawa, tetapi janganlah menyimpang keseluruhan sehingga hilang wajahnya sehingga tidak dikenali sebagai puisi moden atau sajak.
Keadaan yang sama misalnya menulis cerpen. Ianya mesti patuh dari segi konsep cerpen sebagai cerita pendek, tetapi banyak ruang bagi penulis membuat pembaharuan dari segi tema, intro, gaya persembahan, persoalan, teknik, klimek cerita, peleraian dan perutusan. Keadaan yang sama dari segi novel. Bagi menulis novel juga ada konsep novel yang harus diikuti, sebagai cerita panjang. Pengarang seharusnya tidak menyimpang terlampau jauh sehingga misalnya bertukar menjadi sebuah karangan prosa biasa yang panjang. Di dalam bercerita juga pengarang novel berkenaan mempunyai ruang untuk berkreatif, misalnya dari segi intro, penyusunan persoalan yang mendukung tema penceritaan, cara persembahan dan berbagai teknik pembaharuan, konflik, peleraian, penyelesaian dan perutusan serta kesan estetika dan sebagainya.
Keadaan yang sama bagi membina sebuah masjid perlu mempunyai kaedah yang menjadi wasilah Takmilah kepada terbinamnya sebuah masjid. Biasanya masjid sudah mempunyai kaedah pembinaannya dan dikenali sebagai masjid. Kaedah ini bukan saja perlu kepada pembinaan fizikal sesebuah masjid, tetapi perlu mengikuti kaedah-kaedah pra-pembinaan. Kaedah-kaedah ini bermula dari keperluan sebelum mendirikan bangunan masjid yang boleh kita katakan:
1)      Keperluan persediaan permulaan  yang melibatkan aturan dan syarat-syaratnya
2)      Keperluan kepada peruntukan yang tanpanya tidak dapat didirikan masjid
3)      Keperluan kepada kepakaran, bahan,  tenaga manusia dan pengawalan bagi pembinaan
4)      Keperluan kepada daya kreativiti, inovasi, seni dan estetika masjid yang mungkin membawa kepada kelainan dan istimewa yang meningkat dan menyempurnakan konsep Takmilah
5)      Keperluan kepada pengisian dan pengimarahan yang mempunyai ruang kegiatan, kreativiti dan inovasi dalam masa dan ruang yang panjang.
Tanpa kerangka di atas, baik penulisan kreatif, maupun seni membina masjid yang merupakan salah satu dari aspek seni bina, maka hasrat menulis karya-karya kreatif baik puisi, cerpen dan novel, begitu juga hasrat mau mendirikan masjid, tidak akan berjaya dilaksanakan.
Bagi kesemua kelima-lima keperluan di atas terselit satu keperluan utama, tidak disebut secara langsung, tetapi dia berada pada kelima-lima keperluan di atas yang tanpanya, tidak terlaksana atau tidak terhasil sama ada  bidang seni penulisan kreatif dan juga seni membina masjid. Keperluan dimaksudkan ialah `ILMU`.
Ilmu melibatkan kesemua kelima-kelima keperluan di atas.
Ilmu juga merangkumi pengalaman, kemahiran dan daya kreativiti
Ilmu juga melibatkan masa depan, iaitu pengisian yang melibatkan ruang dan masa yang panjang.

Sekian.